edukacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: edukacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu

Studia adresowane są do:

osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wychowaniu przedszkolnym.Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532) i obejmuje:

Studia na tym kierunku:

umożliwiają uporządkowanie i pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności psychopedagogicznych i medycznych. Rozwijają umiejętności planowania diagnozy nauczycielskiej, wnikliwej analizy i interpretacji uzyskanych wyników oraz doboru metod postępowania terapeutycznego. Stwarzają warunki do praktycznego planowania indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej oraz skutecznego działania na rzecz rodziny dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł I. Podstawy teoretyczne wspierania rozwoju dziecka:
  • Psychologia rozwojowa dziecka
  • Psychologia kliniczna
  • Pedagogika specjalna
  • Pedagogika przedszkolna
  • Podstawy psychomotoryki
 • Moduł II. Metodyczno-diagnostyczne aspekty wspierania:
  • Diagnoza nauczycielska
  • Konstruowanie programów terapeutycznych
  • Stymulacja kompetencji językowych
  • Socjoterapia
  • Podstawy integracji sensomotorycznej
  • Terapia zachowań niepożądanych
  • Gry i zabawy psychomotoryczne
  • Muzykoterapia
  • Choreoterapia
  • Podstawy pomocy rodzinie

  Studia kończą się egzaminem dyplomowym (opracowanie studium indywidualnego przypadku). Studia mają charakter doskonalący – absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie diagnozy nauczycielskiej oraz wspierania dziecka w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 258
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej