#specjalność: Fotografia i nowe technologie

Specjalności do wyboru:

DZIENNIKARSTWO SPORTOWE DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE DZIENNIKARSTWO
MODY I STYLU
DZIENNIKARSTWO MOTORYZACYJNE FOTOGRAFIA
I NOWE TECHNOLOGIE
SOCIAL MEDIA I E-PR

REKRUTACJA ZIMOWA
2018/2019

DZIENNIKARSTWO

I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

studia I stopnia
(stacjonarne / niestacjonarne)

zarejestruj się
do 14 lutego 2019 r.
STUDIUJ JUŻ OD 335 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

#CzegoSięNauczysz:

Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo w ramach specjalności Fotografia i nowe technologie pozwolą Ci na poznanie fotografii jako wszechstronnej dziedziny użytkowej i nowoczesnej komunikacji. Od pierwszego roku zajęcia odbywają się z aparatem w ręku. Nauczysz się zróżnicowanych technik rejestracji, obróbki i wykorzystania obrazu w wielu dziedzinach fotografii – m.in. obsługi sprzętu studyjnego, operowania dronem, fotografowania w plenerze, tworzenia interaktywnych panoram, filmowania i łączenia fotografii z innymi formami przekazu. Zgłębisz także wiedzę o kulturowych, społecznych i rynkowych uwarunkowaniach fotografii – zwłaszcza w kontekście nowych mediów, reklamy, promocji i public relations. Przez indywidualne i twórcze podejście do kształcenia będziemy wspierać i rozwijać Twoje zainteresowania i zdolności. W czasie studiów tworzysz swoje portfolio – zaliczenia przedmiotów i praca dyplomowa mają głównie charakter projektowy, nie teoretyczny.

nauki-techniczne

#PracaDlaCiebie:

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako:

 • fotoreporter
 • fotoedytor
 • fotograf reklamowy
 • webdesigner
 • specjalista w zakresie dokumentacji fotograficznej i filmowej
 • specjalista w zakresie tworzenia interaktywnych form fotograficznych

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Socjologia 36 4
Podstawy politologii 36 4
Wstęp do nauki o komunikowaniu 66 7
Historia mediów w Polsce i na świecie1 36 4
Styl i kultura języka 36 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 36 3
Źródła informacji dla dziennikarza 36 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Media a prawo 36 2
Historia Polski XX wieku 36 3
Logika z semiotyką 36 2
Historia mediów w Polsce i na świecie2 36 4
Retoryka i erystyka 36 2
Warsztat językowy dziennikarza 36 2
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 36 2
Język obcy1 60 3
Teoria i historia fotografii 30 1
Podstawy fotografii i filmowania aparatami DSLR 45 4
Tutorial specjalnościowy1 15 1
Praktyka zawodowa1 60 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy2 60 3
Filozofia 36 4
Współczesna scena polityczna 36 1,5
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 51 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 36 3
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 36 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Komunikacja wizualna 30 2
Warsztat fotoreportażu klasycznego i multimedianego 30 3
Webdesign – grafika i fotografia 30 3
Tutorial specjalnościowy2 15 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy3 60 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Elementy kultury popularnej 36 2
Gatunki dziennikarskie 36 2,5
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 36 3
Dziennikarstwo i media lifestylowe 36 2
Praktyka zawodowa2 60 2
Tutorial specjalnościowy3 15 1
Rynek sprzętu i usług fotograficznych 30 3
Cyfrowa edycja zdjęć i postprodukcja multimedialna 30 3
Warsztat fotografii wydarzeń kulturalnych i sportowych 34 3
Proseminarium 30 4
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe1 30 5
Sztuka perswazji 36 2
Problemy cyberkultury 36 1,5
Etyka mediów 36 1,5
Public Relations i rzecznictwo prasowe 36 1,5
Badania internetu 36 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich1 36 1,5
Fotografia prasowa – systemy edytorialne i wydawnicze 36 4
Warsztat fotografii przyrodniczej 36 5
Dziennikarstwo radiowe motoryzacyjne 30 3
Fotografia panoramiczna, sferyczna, interaktywna i HDR 45 5
Tutorial specjalnościowy4 15 1
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe2 30 12
Główne nurty literatury współczesnej 36 1,5
Elementy reklamy i marketingu 36 1,5
Produkcja telewizyjna i filmowa 36 1,5
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich2 36 1,5
Warsztat fotografii studyjnej i pracy z oświetleniem fotograficznym 30 2
Warsztat fotografii kreacyjnej i animacji 30 2
Warsztat fotografii reklamowej 30 2
Techniki fotografii lotniczej i podwodnej 20 2
Perswazja wizualna 30 3
Tutorial specjalnościowy5 15 1

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Socjologia 21 4
Podstawy politologii 21 4
Wstęp do nauki o komunikowaniu 33 5
Historia mediów w Polsce i na świecie1 21 4
Styl i kultura języka 21 4
Rektoryka i erystyka 21 3
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 18 3
Źródła informacji dla dziennikarza 18 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Media a prawo 18 4
Historia Polski XX wieku 21 3
Logika z semiotyką 18 3
Historia mediów w Polsce i na świecie2 21 3
Warsztat językowy dziennikarza 21 2
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 21 2
Język obcy1 30 3
Praktyka zawodowa1 60 2
Rozwój motoryzacji w Polsce i na świecie 30 4
Rynek producentów motoryzacyjnych 15 2
Nazewnictwo motoryzacyjne 12 2
Tutorial specjalnościowy1 9 1
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy2 30 3
Filozofia 21 4
Współczesna scena polityczna 18 2,5
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 33 5
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 27 3
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 36 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Historia rajdów samochodowych i motocyklowych 24 4
Fotografia motoryzacyjna 12 2
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 12 1
Tutorial specjalnościowy2 9 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy3 30 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Elementy kultury popularnej 24 2
Gatunki dziennikarskie 24 2,5
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 27 3
Dziennikarstwo i media lifestylowe 21 2
Praktyka zawodowa2 60 2
Kulturowe aspekty motoryzacji 24 3
Tworzenie magazynu motoryzacyjnego 15 2
Prasa motoryzacyjna 24 4
Proseminarium 15 4
Tutorial specjalnościowy3 9 1
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe1 15 5
Sztuka perswazji 24 2
Problemy cyberkultury 24 2
Etyka mediów 24 2
Public Relations i rzecznictwo prasowe 24 2
Badania internetu 21 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich1 21 2
Podstawy logistyki i transportu 15 4
Technika motoryzacyjna w przekazach medialnych 12 3
Dziennikarstwo radiowe motoryzacyjne 12 3
Mototrendy i design 15 2
Tutorial specjalnościowy4 9 1
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe2 15 12
Główne nurty literatury współczesnej 24 2
Elementy reklamy i marketingu 21 2
Produkcja telewizyjna i filmowa 24 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich2 24 2
Techniki bezpiecznej jazdy 15 3
Tuning i car audio 15 3
Świat jednośladów 15 3
Celebryci na rynku motoryzacyjnym 12 2
Tutorial specjalnościowy5 9 1

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Partnerzy kierunku:

nauki-techniczne

#PraktyczneStudia:


 • kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, został także nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy kierunek studiów, w raporcie OECD kierunek został wymieniony jako wzorcowy przykład współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym
 • przygotowujemy studentów do pracy w mediach symulując warunki ich funkcjonowania, indywidualnie opiekujemy się studentami budując dla nich spersonalizowane ścieżki kariery, poparte dokładną diagnozą potrzeb i zdolności
 • wiele z naszych specjalności oferowaliśmy jako pierwsi w kraju (to inni uczyli się od nas, jak je prowadzić)

Dodatkowe atuty specjalności #Fotografia i nowe technologie:

MASZ DOSTĘP DO NASZEGO STUDIA FOTOGRAFICZNEGO

CO SEMESTR WYJEŻDŻAMY NA KILKUDNIOWE PLENERY
ZE STUDENCKIM KOŁEM NAUKOWYM

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI II STOPNIA

ZOBACZ: FOTOGRAFIA W MULTIMEDIACH

Arrow
Arrow
Slider

Wykładowcy i prowadzący na tym kierunku:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane).
Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:

czesne_stale
  nauki-techniczne

  Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

czesne_stopniowane
  nauki-techniczne

  Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI SPOZA GRUPY TEB Akademia*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Uczelnie Grupy TEB Akademia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wyższe Szkoły Bankowe, Wyższa Szkoła Filologiczna

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 1190zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI GRUPY TEB Akademia*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

*Uczelnie Grupy TEB Akademia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wyższe Szkoły Bankowe, Wyższa Szkoła Filologiczna

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 1190zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645zł
cena:

595zł

10 rat cena regularna:
750zł
cena:

700zł

2 raty cena regularna:
3750zł
cena:

3500zł

1 rata cena regularna:
7500zł
cena:

7000zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 1190zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej!

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

550 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2750 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5500 zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

540 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

630 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3150 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6300 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7000 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.

14. otrocki

Dr Michał Otrockipromotor specjalności: fotografia i nowe technologie

Zajmuję się badaniami komunikacji wizualnej i analizą dyskursu publicznego, m.in. w kontekście kreowania wizerunku i public relations, a także medialnego rekonstruowania wiedzy, pamięci i tożsamości. Jestem współtwórcą portalu badawczego DyskursPubliczny.pl. W ramach krytycznej analizy dyskursu rozwijam model interpretacyjny oparty na koncepcji refleksyjności. W badaniach nad wizualnością koncentruję się na komunikacyjnych funkcjach fotografii w mediach internetowych.

białe tło

#ekspertDSW: Krzysztof Gutkowski


Od 1996 roku fotoreporter, redaktor i fotoedytor w „Gazecie Wyborczej”. Przez wiele lat współpracownik „National Geographic Polska” i redaktor „Fotografii & Aparatów Cyfrowych”. Obecnie w pracy zawodowej koncentruje się na szkoleniu fotoreporterów i pracy nad materiałami multimedialnymi dla portalu Gazeta.pl. Nauczy Cię obsługi systemów edytorialnych i wydawniczych, fotografii reklamowej oraz znajomości rynku fotograficznego

białe tło

#ekspertDSW: Borys Nieśpielak


Nasz absolwent i jeden z pomysłodawców specjalności fotograficznych w DSW. Fotograf, współpracownik Polskiej Agencji Fotografów Forum. Specjalizuje się w fotografii ulicznej i fotoreportażu. Finalista i laureat konkursów fotograficznych, m.in. Leica Street Photo (2013), International Street Photography Awards (2014), Polska ulicznie (2014, 2015). Popularyzator fotografii, autor kanału „Zdjęcie w minutę” (YouTube). Nauczy Cię sztuki fotoreportażu klasycznego i multimedialnego, filmowania lustrzanką.

białe tło

#ekspertDSW: Marcin Biodrowski


Fotograf z kilkunastoletnim doświadczeniem. Współwłaściciel Studia Fotograficznego Alefoto. Specjalizuje się w fotografii reporterskiej, dokumentalnej, portrecie i zdjęciach architektury. Pracował jako fotoreporter dla „Gazety Wyborczej” i jako fotoedytor jednego z największych wydawnictw prasowych w Polsce - Phoenix Press. Ma na swoim koncie wiele publikacji prasowych. Na co dzień współpracuje z szeregiem firm, m.in. Skanska Property Poland, Ernst & Young Polska, Robert Bosh Sp. z o.o., BMW DEX PREMIUM Sp. z o.o, HP Global Business Center Sp. z o.o. Nauczy Cię podstaw fotografowania, fotografii studyjnej, fotoreportażu, fotografii panoramicznej i interaktywnej.

białe tło

#ekspertDSW: Bartosz Janiczek


Nasz absolwent, fotograf poruszający się w głównie w tematyce kulturalnej - od koncertów, poprzez spektakle teatralne, aż po rekonstrukcję historyczną. Nie stroni od fotografii portretowej i ukazywania historii ludzi za pomocą fotoreportażu. Zaangażowany w przekazywanie wiedzy w ramach praktycznych zajęć i warsztatów. Prywatnie fan literatury, historii i śmigających nad głową toporów. Zawodowo związany z redakcjami portali kulturalnych, sferą marketingu i mediów społecznościowych. Współpracownik m.in. „Dolnośląskiego Magazynu Fotograficznego”, serwisu DlaStudenta.pl, „Women Alternative”, „Kuriera Dolnośląskiego”, „Gazety Wrocławskiej”. Nauczy Cię podstaw fotografowania, podstaw cyfrowej edycji zdjęć, pracy z oświetleniem studyjnym, fotografii wydarzeń kulturalnych i sportowych.

białe tło

#ekspertDSW: Paweł Piotrowski


Jest niezależnym fotografem, ilustratorem i projektantem graficznym. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu o specjalności Projektowanie graficzne. Inspiracji szuka w życiu codziennym i tym, co go otacza. Zajmuje się głównie fotografią reportażową, dokumentalną, uliczną i portretową, wykonuje również grafiki, ilustracje oraz animacje. Jest laureatem oraz finalistą licznych konkursów, m.in. Leica Street Photo (2013), International Photography Awards (2012). Współautor licznych wystaw fotograficznych. Publikował m.in. we „Wprost”, „Photo+Paper”, „Foto-Kurierze”, „Doc! Photo Magazine”, „Daily Mail”,, „Radiate Magazine”. Jego prace prezentowane były na wystawach oraz festiwalach m.in. Cin East w Centrum Kultury i Sztuki "Abbaye de Neumünster" w Luksemburgu, podczas Festiwalu Kolga Tibilisi Photo oraz podczas V Europejskiego Miesiąca Fotografii w Belinie. Nauczy Cię fotografii kreacyjnej, łączenia fotografii z grafiką.

białe tło

#ekspertDSW: Bogusława Trela


Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku Sztuka Mediów. Zajmuje się głównie fotografią, jest również autorką grafik, animacji, wideo, instalacji interaktywnych. Jej działania artystyczne mają często wymiar społeczny - prowokuje nimi zmiany lub komentuje otaczającą ją rzeczywistość. Autorka trzech wystaw indywidualnych, uczestniczyła też w wielu wystawach zbiorowych - w kraju i za granicą, między innymi: Sony World Photography Award Somerset House (Londyn 2013 i 2015); In Search of New Printmaking. The Polish Case. SGC International Printmaking Conference (San Francisco 2014); Nadmiar i Brak. Konferencja Interdyscyplinarna Stowarzyszenia młodych Uczonych i Artystów (Wrocław 2013); Polish Art Exhibition, University of Southern Queensland (Australia 2012). Nauczy Cię fotografii kreacyjnej i animacji.

białe tło

#ekspertDSW: Arkadiusz Lisiecki


Informatyk, programista, właściciel firmy Light Code (tworzenie serwisów internetowych i aplikacji, e-marketing). Nauczy Cię projektowania stron internetowych

białe tło

#ekspertDSW: Bogdan Bugajski


Opiekun studia fotograficznego i telewizyjnego oraz operator naszych obiektów latających. Nauczy Cię obsługi studia oraz obsługi drona.

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
460 zł
cena:

410 zł

10 rat cena regularna:
530 zł
cena:

470 zł

2 raty cena regularna:
2650 zł
cena:

2350 zł

1 rata cena regularna:
5300 zł
cena:

4700 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
535 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
628 zł
cena:

568 zł

2 raty cena regularna:
3140 zł
cena:

2840 zł

1 rata cena regularna:
6280 zł
cena:

5680 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj już od 335 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

STUDIA NIESTACJONARNE

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:
385 zł
cena:

335 zł

10 rat cena regularna:
440 zł
cena:

380 zł

2 raty cena regularna:
2200 zł
cena:

1900 zł

1 rata cena regularna:
4400 zł
cena:

3800 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat 470 zł
10 rat 540 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5400 zł
III ROK STUDIÓW:
12 rat --- zł
10 rat 610 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 6100 zł

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

STUDIA STACJONARNE

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:
465 zł
cena:

420 zł

10 rat cena regularna:
545 zł
cena:

485 zł

2 raty cena regularna:
2725 zł
cena:

2425 zł

1 rata cena regularna:
5450 zł
cena:

4850 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat 555 zł
10 rat 649 zł
2 raty 3245 zł
1 rata 6490 zł
III ROK STUDIÓW:
12 rat --- zł
10 rat 690 zł
2 raty 3450 zł
1 rata 6900 zł

*Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.