Dziennikarstwo sportowe – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Dziennikarstwo sportowe

CEL STUDIÓW:

Program studiów (12 przedmiotów specjalnościowych i 7 ogólnych) podporządkowany jest najlepszemu przygotowaniu absolwenta do pracy zawodowej ww. sektorach ze szczególnym uwzględnieniem pracy na stanowiskach redaktorów, sprawozdawców i komentatorów sportowych w prasie, radiu i telewizji. Znaczna część programu ma charakter zajęć praktycznych (warsztatów i ćwiczeń), popartych cyklem wykładów. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów i praktyków z zakresu dziennikarstwa sportowego oraz doświadczonych nauczycieli akademickich. Podczas zajęć wykorzystywane są studia radiowe i telewizyjne oraz sale komputerowe. Praktyczne umiejętności sprawdzane przy redagowaniu tekstów dla dwóch periodyków wydawanych przez uczelnię, a także przy konstrukcji programów dla funkcjonującego przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW Radia BIT oraz w ramach realizowania indywidualnych produkcji telewizyjnych.

STUDIA ADRESOWANE DO:

Studia adresowane są do osób zamierzających kształcić się w nabierającym coraz większego znaczenia obszarze dziennikarstwa sportowego, a także dla obecnie wykonujących zawód dziennikarza sportowego w prasie, radiu lub telewizji oraz pracujących, m.in. w sektorze kultury fizycznej, administracji państwowej i samorządowej oraz agencjach turystycznych i marketingowych. Studia powinny zainteresować również czynnych lub byłych członków klubów sportowych, itp.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 198
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 630 zł
RATA MIESIĘCZNA 126 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej