Dziennikarstwo i public relations – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Dziennikarstwo i public relations

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazywanie szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji, jak i wielokierunkowe i wielofunkcjonalne przygotowanie zawodowe z zakresu wielu rodzajów dziennikarstwa, Public Relations i rzecznictwa prasowego. Dzięki bardzo dobrze rozbudowanemu zapleczu technicznemu, na które składają się nowocześnie wyposażone studio radiowe, pracownia dziennikarstwa on-line, atelier fotograficzne, dwie pracownie fotograficzne, sala komputerowa, słuchacze zdobywają przygotowanie zawodowe w warunkach analogicznych do istniejących na przyszłych stanowiskach pracy.

STUDIA ADRESOWANE DO:

Studia kierowane do osób rozważających wykonywanie zawodu dziennikarza lub PR manageraPRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA
ILOŚĆ GODZIN
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR)
RATA MIESIĘCZNA

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej