Social Media i ePR

Studia w ramach specjalności Social Media i ePR to studia dla tych, którzy szukają podstawowej wiedzy i umiejętności w obszarze komunikacji w realiach nowych technologii. To również studia dla tych, którzy swoją przyszłą karierę zawodową zbudować w oparciu o wiedzę na temat budowania społeczności dla celów biznesowych i prywatnych. ale i swoich klientów – korporacji, samorządu, organizacji trzeciego sektora. I wreszcie to studia dla tych, którzy szukają świetnej atmosfery do studiów, wśród kolegów i koleżanek o podobnym podejściu do rzeczywistości – kreatywnych i dynamicznych. Absolwenci tej specjalności zdobywają atrakcyjne miejsca pracy na stale rosnącym rynku specjalistów komunikacji w obszarze nowych mediów. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą w podjęciu pracy m.in. w:

  • agencjach marketingowych, kreatywnych, promocyjnych i public relations,
  • firmach i organizacjach społecznych i samorządowych na stanowiskach specjalistów komunikacji,
  • wszelkich innych instytucjach, które postawiły na nowoczesne formy współpracy z otoczeniem,
  • działach marketingu i reklamy firm oferujących odzież, sprzęt treningowy i suplementy dla sportowców i amatorów.

W trakcie studiów nauczysz się redagować teksty dla podmiotów internetowych, blogi, newsletter, strony internetowe, poznasz zasady zarządzania mediami społecznościowymi, oraz elementy produkcji podmiotów medialnych w Internecie. Zdobędziesz także wiedzę o sposobach budowania wizerunku dzięki zastosowaniu narzędzi i mediów internetowych. W trakcie studiów nauczysz się redagować informacje prasowe, organizować eventy medialne, budować i zarządzać mediami społecznościowymi, poznasz różne formy monitoringu Internetu i mediów bardziej tradycyjnych, nauczysz się budować przekazy reklamowe i jak wspierać wizerunek swojej firmy przy użyciu rozmaitych technik multimedialnych, i wreszcie poznasz zasady w kryzysie organizacyjnym.

DODATKOWE AUTY SPECJALNOŚCI SOCIAL MEDIA I ePR:

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PROWADZONE SĄ PRZEZ GRONO DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW

UZYSKANIE FORMALNYCH I PRAKTYCZNYCH KWALIFIKACJI
DO PRACY NA DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCYM SIĘ RYNKU
SPECJALISTÓW KOMUNIKACJI CYFROWEJ

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Poznaj swoich przyszłych wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności SOCIAL MEDIA I ePR: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Socjologia 36 4
Podstawy politologii 36 4
Wstęp do nauki o komunikowaniu 66 7
Historia mediów w Polsce i na świecie1 36 4
Styl i kultura języka 36 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 36 3
Źródła informacji dla dziennikarza 36 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Media a prawo 36 2
Historia Polski XX wieku 36 3
Logika z semiotyką 36 2
Historia mediów w Polsce i na świecie2 36 4
Retoryka i erystyka 36 2
Warsztat językowy dziennikarza 36 2
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 36 2
Język obcy1 60 3
Praktyka zawodowa1 60 2
Socjotechnika 20 2
Historia, problematyka i zakres PR 20 1
Komunikacja wewnętrzna, redakcja biuletynów elektronicznych 20 2
PR – organizacja i zarządzanie w korporacji 30 2
Tutorial specjalnościowy1 15 1
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy2 60 3
Filozofia 36 4
Współczesna scena polityczna 36 1,5
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 51 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 36 3
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 36 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Nośniki PR 20 2
Fotografia w mediach cyfrowych 24 2
Kontakty z mediami 30 2
Media społecznościowe 20 2
Tutorial specjalnościowy2 15 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy3 60 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Elementy kultury popularnej 36 2
Gatunki dziennikarskie 36 2,5
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 36 3
Dziennikarstwo i media lifestylowe 36 2
Praktyka zawodowa2 60 2
Tutorial specjalnościowy3 15 1
Psychologia w komunikacji 20 2
Działania antykryzysowe, działania w kryzysie 20 3
Elementy gender w dyskursie medialnym 24 3
Inwestowanie i finansowanie projektów 20 1
Proseminarium 30 4
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe1 30 5
Sztuka perswazji 36 2
Problemy cyberkultury 36 1,5
Etyka mediów 36 1,5
Public Relations i rzecznictwo prasowe 36 1,5
Badania internetu 36 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich1 36 1,5
Kultura internetu 26 3
Mechanizmy sceny politycznej 26 3
Social Media Marketing 20 2
Kreacja wizerunku publicznego i medialnego 24 3
WARSZTATY 1 26 3
Tutorial specjalnościowy 4 15 1
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe2 30 12
Główne nurty literatury współczesnej 36 1,5
Elementy reklamy i marketingu 36 1,5
Produkcja telewizyjna i filmowa 36 1,5
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich2 36 1,5
Etyka i prawo PR 20 2
CI – element wizerunku organizacji 20 2
ePR w politce, komunikacja polityczna i propaganda 20 2
Infobiuro, reklama i PR w internecie 20 2
WARSZTATY 2 40 3
Tutorial specjalnościowy 5 15 1

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Socjologia 21 4
Podstawy politologii 21 4
Wstęp do nauki o komunikowaniu 33 7
Historia mediów w Polsce i na świecie1 21 4
Styl i kultura języka 21 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 21 3
Źródła informacji dla dziennikarza 21 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Media a prawo 18 4
Historia Polski XX wieku 21 3
Logika z semiotyką 21 3
Historia mediów w Polsce i na świecie2 21 3
Retoryka i erystyka 21 2
Warsztat językowy dziennikarza 21 2
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 21 2
Język obcy1 30 2
Praktyka zawodowa1 60 2
Socjotechnika 15 2
Historia, problematyka i zakres PR 12 2
Komunikacja wewnętrzna, redakcja biuletynów elektronicznych 12 2
PR – organizacja i zarządzanie w korporacji 12 2
Tutorial specjalnościowy1 9 1
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy2 30 2
Filozofia 21 4
Współczesna scena polityczna 21 2,5
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 33 5
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 27 3
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 36 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Nośniki PR 12 2
Fotografia w mediach cyfrowych 12 1
Kontakty z mediami 15 2
Media społecznościowe 12 2
Tutorial specjalnościowy2 9 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy3 30 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Elementy kultury popularnej 24 2
Gatunki dziennikarskie 24 2,5
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 27 3
Dziennikarstwo i media lifestylowe 21 2
Praktyka zawodowa2 60 2
Tutorial specjalnościowy3 9 1
Psychologia w komunikacji 12 2
Działania antykryzysowe, działania w kryzysie 12 3
Elementy gender w dyskursie medialnym 12 3
Inwestowanie i finansowanie projektów 12 1
Proseminarium 15 4
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe1 15 5
Sztuka perswazji 24 2
Problemy cyberkultury 24 2
Etyka mediów 24 2
Public Relations i rzecznictwo prasowe 24 2
Badania internetu 21 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich1 24 2
Kultura internetu 15 3
Mechanizmy sceny politycznej 12 3
Social Media Marketing 12 2
Kreacja wizerunku publicznego i medialnego 12 1
WARSZTATY 1 15 3
Tutorial specjalnościowy 4 9 1
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe2 15 12
Główne nurty literatury współczesnej 24 2
Elementy reklamy i marketingu 21 1
Produkcja telewizyjna i filmowa 24 1
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich2 24 2
Etyka i prawo PR 12 2
CI – element wizerunku organizacji 12 2
ePR w politce, komunikacja polityczna i propaganda 12 2
Infobiuro, reklama i PR w internecie 12 2
WARSZTATY 2 12 3
Tutorial specjalnościowy 5 9 1

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej