Fotografia i nowe technologie

Studia w ramach specjalności Fotografia i nowe technologie zapoznają Cię z fotografią jako wszechstronną dziedziną użytkową i podstawą nowoczesnej komunikacji, nauczą Cię uważnego i twórczego wykorzystania jej możliwości. Od pierwszego roku zajęcia odbywają się z aparatem w ręku. Nauczysz się zróżnicowanych technik rejestracji, obróbki i wykorzystania obrazu w wielu dziedzinach fotografii – m.in. obsługi sprzętu studyjnego, operowania dronem, fotografowania w plenerze, tworzenia interaktywnych panoram, filmowania i łączenia fotografii z innymi formami przekazu. Zgłębisz także wiedzę o kulturowych, społecznych i rynkowych uwarunkowaniach fotografii – zwłaszcza w kontekście nowych mediów, reklamy, promocji i public relations. Zdobyte w trakcie zajęć, warsztatów i praktyk umiejętności umożliwią Ci podjęcie pracy w zawodzie:

  • fotoreportera,
  • fotoedytora,
  • fotografa reklamowego,
  • webdesignera,
  • specjalisty w zakresie dokumentacji fotograficznej i filmowej,
  • specjalisty w zakresie tworzenia interaktywnych form fotograficznych.


Przez indywidualne i twórcze podejście do kształcenia będziemy wspierać i rozwijać Twoje zainteresowania i zdolności. W czasie studiów tworzysz swoje portfolio – zaliczenia przedmiotów i praca dyplomowa mają głównie charakter projektowy, nie teoretyczny.

Dodatkowe auty specjalności FOTOGRAFIA I NOWE TECHNOLOGIE:

MASZ DOSTĘP DO NASZEGO STUDIA FOTOGRAFICZNEGO

CO SEMESTR WYJEŻDŻAMY NA KILKUDNIOWE PLENERY
ZE STUDENCKIM KOŁEM NAUKOWYM

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI II STOPNIA

ZOBACZ: FOTOGRAFIA W MULTIMEDIACH

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj swoich przyszłych wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności FOTOGRAFIA I NOWE TECHNOLOGIE: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Socjologia 36 4
Podstawy politologii 36 4
Wstęp do nauki o komunikowaniu 66 7
Historia mediów w Polsce i na świecie1 36 4
Styl i kultura języka 36 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 36 3
Źródła informacji dla dziennikarza 36 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Media a prawo 36 2
Historia Polski XX wieku 36 3
Logika z semiotyką 36 2
Historia mediów w Polsce i na świecie2 36 4
Retoryka i erystyka 36 2
Warsztat językowy dziennikarza 36 2
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 36 2
Język obcy1 60 3
Teoria i historia fotografii 30 1
Podstawy fotografii i filmowania aparatami DSLR 45 4
Tutorial specjalnościowy1 15 1
Praktyka zawodowa1 60 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy2 60 3
Filozofia 36 4
Współczesna scena polityczna 36 1,5
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 51 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 36 3
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 36 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Komunikacja wizualna 30 2
Warsztat fotoreportażu klasycznego i multimedianego 30 3
Webdesign – grafika i fotografia 30 3
Tutorial specjalnościowy2 15 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy3 60 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Elementy kultury popularnej 36 2
Gatunki dziennikarskie 36 2,5
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 36 3
Dziennikarstwo i media lifestylowe 36 2
Praktyka zawodowa2 60 2
Tutorial specjalnościowy3 15 1
Rynek sprzętu i usług fotograficznych 30 3
Cyfrowa edycja zdjęć i postprodukcja multimedialna 30 3
Warsztat fotografii wydarzeń kulturalnych i sportowych 34 3
Proseminarium 30 4
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe1 30 5
Sztuka perswazji 36 2
Problemy cyberkultury 36 1,5
Etyka mediów 36 1,5
Public Relations i rzecznictwo prasowe 36 1,5
Badania internetu 36 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich1 36 1,5
Fotografia prasowa – systemy edytorialne i wydawnicze 36 4
Warsztat fotografii przyrodniczej 36 5
Dziennikarstwo radiowe motoryzacyjne 30 3
Fotografia panoramiczna, sferyczna, interaktywna i HDR 45 5
Tutorial specjalnościowy4 15 1
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe2 30 12
Główne nurty literatury współczesnej 36 1,5
Elementy reklamy i marketingu 36 1,5
Produkcja telewizyjna i filmowa 36 1,5
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich2 36 1,5
Warsztat fotografii studyjnej i pracy z oświetleniem fotograficznym 30 2
Warsztat fotografii kreacyjnej i animacji 30 2
Warsztat fotografii reklamowej 30 2
Techniki fotografii lotniczej i podwodnej 20 2
Perswazja wizualna 30 3
Tutorial specjalnościowy5 15 1

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Socjologia 21 4
Podstawy politologii 21 4
Wstęp do nauki o komunikowaniu 33 5
Historia mediów w Polsce i na świecie1 21 4
Styl i kultura języka 21 4
Rektoryka i erystyka 21 3
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 18 3
Źródła informacji dla dziennikarza 18 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Media a prawo 18 4
Historia Polski XX wieku 21 3
Logika z semiotyką 18 3
Historia mediów w Polsce i na świecie2 21 3
Warsztat językowy dziennikarza 21 2
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 21 2
Język obcy1 30 3
Praktyka zawodowa1 60 2
Rozwój motoryzacji w Polsce i na świecie 30 4
Rynek producentów motoryzacyjnych 15 2
Nazewnictwo motoryzacyjne 12 2
Tutorial specjalnościowy1 9 1
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy2 30 3
Filozofia 21 4
Współczesna scena polityczna 18 2,5
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 33 5
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 27 3
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 36 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Historia rajdów samochodowych i motocyklowych 24 4
Fotografia motoryzacyjna 12 2
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 12 1
Tutorial specjalnościowy2 9 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy3 30 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Elementy kultury popularnej 24 2
Gatunki dziennikarskie 24 2,5
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 27 3
Dziennikarstwo i media lifestylowe 21 2
Praktyka zawodowa2 60 2
Kulturowe aspekty motoryzacji 24 3
Tworzenie magazynu motoryzacyjnego 15 2
Prasa motoryzacyjna 24 4
Proseminarium 15 4
Tutorial specjalnościowy3 9 1
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe1 15 5
Sztuka perswazji 24 2
Problemy cyberkultury 24 2
Etyka mediów 24 2
Public Relations i rzecznictwo prasowe 24 2
Badania internetu 21 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich1 21 2
Podstawy logistyki i transportu 15 4
Technika motoryzacyjna w przekazach medialnych 12 3
Dziennikarstwo radiowe motoryzacyjne 12 3
Mototrendy i design 15 2
Tutorial specjalnościowy4 9 1
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe2 15 12
Główne nurty literatury współczesnej 24 2
Elementy reklamy i marketingu 21 2
Produkcja telewizyjna i filmowa 24 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich2 24 2
Techniki bezpiecznej jazdy 15 3
Tuning i car audio 15 3
Świat jednośladów 15 3
Celebryci na rynku motoryzacyjnym 12 2
Tutorial specjalnościowy5 9 1

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej