Dziennikarstwo sportowe

Studia w ramach specjalności Dziennikarstwo sportowe przygotują Cię do pracy w zawodzie dziennikarza, sprawozdawcy i komentatora sportowego, promotora i eksperta ds. zarządzania wizerunkiem klubów, obiektów i zawodników oraz organizatora meczów, zawodów i treningów medialnych. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w: sportowych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych, klubach i instytucjach kultury fizycznej, agencjach Public Relations zarządzających wizerunkiem zawodników i klubów, działach marketingu i reklamy firm oferujących odzież, sprzęt treningowy i suplementy dla sportowców i amatorów.DODATKOWE AUTY SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO SPORTOWE:

PIERWSZA TEGO TYPU SPECJALNOŚĆ W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

ZOBACZ: DZIENNIKARZ I MENADŻER W SPORCIE

ZOBACZ: DZIENNIKARZ I MENADŻER W SPORCIE

ZOBACZ: DZIENNIKARZ I MENADŻER W SPORCIE

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W STUDIU TELEWIZYJNYM DSW
I PROFESJONALNYM LABORATORIUM DŹWIĘKU

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Poznaj swoich przyszłych wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności dziennikarstwo sportowe: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)


Informujemy, że proponowany program studiów może ulec zmianie.

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Socjologia 30 4
Podstawy politologii 30 4
Wstęp do nauki o komunikowaniu 60 7
Historia mediów w Polsce i na świecie1 30 4
Styl i kultura języka 30 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 30 3
Źródła informacji dla dziennikarza 30 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Media a prawo 30 2
Historia Polski XX wieku 30 3
Logika z semiotyką 30 2
Historia mediów w Polsce i na świecie2 30 4
Retoryka i erystyka 30 2
Warsztat językowy dziennikarza 30 2
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 30 2
Język obcy1 60 3
Gatunki dziennikarskie 30 2
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 30 4
Praktyka zawodowa1 60 2
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 30 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy2 60 3
Filozofia 30 4
Współczesna scena polityczna 30 1,5
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 45 5
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Sportowe warsztaty prasowe 30 3
Encyklopedia sportu 1 30 3
Sportowe warsztaty radiowe 30 2
Historia sportu i olimpizmu 30 3
Język dziennikarstwa sportowego 30 4
Tutorial specjalnościowy 1 15 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy3 60 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Elementy kultury popularnej 30 2
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 30 4
Dziennikarstwo i media lifestylowe 30 3,5
Praktyka zawodowa2 60 2
Encyklopedia sportu 2 30 2
Sportowe warsztaty telewizyjne 30 2
Sport i olimpizm 30 2
Historia sportu w mediach 30 2
Pedagogika kultury fizycznej 15 1
Proseminarium 30 4
Tutorial specjalnościowy 2 15 1
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 1 30 5
Sztuka perswazji 30 2
Problemy cyberkultury 30 1,5
Etyka mediów 30 1,5
Public Relations i rzecznictwo prasowe 30 1,5
Badania internetu 30 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich 1 30 1,5
Psychologia sportu 30 5
Społeczne aspekty sportu 30 3
Specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 1 30 3
Tutorial specjalnościowy 3 15 1
Prawo a sport 15 2
Medycyna a sport 15 1
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe2 30 12
Główne nurty literatury współczesnej 30 1,5
Elementy reklamy i marketingu 30 1,5
Produkcja telewizyjna i filmowa 30 1,5
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich 2 30 1,5
Organizacja klubów i imprez sportowych 30 3
Specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 2 30 5
Specyfika sportu niepełnosprawnych 30 3
Tutorial specjalnościowy 4 15 1

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Socjologia 18 4
Podstawy politologii 18 3
Wstęp do nauki o komunikowaniu 30 5
Historia mediów w Polsce i na świecie 1 18 3
Styl i kultura języka 18 4
Rektoryka i erystyka 18 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 15 3
Źródła informacji dla dziennikarza 15 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Media a prawo 15 4
Historia Polski XX wieku 18 2
Gatunki dziennikarskie 18 4
Historia mediów w Polsce i na świecie 2 18 3
Warsztat językowy dziennikarza 18 2
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 15 3
Język obcy 1 30 2
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 18 4
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 18 4
Praktyka zawodowa 1 60 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 2 30 2
Filozofia 18 4
Współczesna scena polityczna 15 1,5
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 30 5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Sportowe warsztaty prasowe 15 3
Encyklopedia sportu 1 15 4
Historia sportu i olimpizmu 15 4
Język dziennikarstwa sportowego 15 2
Tutorial specjalnościowy 1 10 1
Historia sportu w mediach 12 2
Medycyna sportu 9 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Język obcy 3 30 4
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Elementy kultury popularnej 18 2
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 18 4
Dziennikarstwo i media lifestylowe 18 3,5
Praktyka zawodowa2 60 2
Sportowe warsztaty telewizyjne 15 2
Sport i olimpizm 15 2
Prawo a sport 9 1
Pedagogika kultury fizycznej 15 2
Proseminarium 15 4
Tutorial specjalnościowy 2 10 1
Encyklopedia sportu 2 15 2
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 1 15 5
Sztuka perswazji 18 2
Problemy cyberkultury 18 2
Etyka mediów 18 2
Public Relations i rzecznictwo prasowe 18 2
Badania internetu 18 2
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich 1 18 2
Psychologia sportu 9 1
Społeczne aspekty sportu 12 4
Specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 1 15 4
Tutorial specjalnościowy 4 10 1
Sportowe warsztaty telewizyjne 15 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 15 12
Główne nurty literatury współczesnej 18 2
Elementy reklamy i marketingu 18 1
Produkcja telewizyjna i filmowa 18 1
Konwersatorium kompetencji dziennikarskich 2 18 2
Organizacja klubów i imprez sportowych 12 4
Specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 2 15 4
Specy sportu niepełnosprawnych 15 3
Tutorial specjalnościowy 5 10 1

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perpektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji