Digital marketing i mobile media

Studia na specjalności Digital marketing i mobile media , w ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, przygotują Cię do pracy w obszarze mediów społecznościowych i marketingu mobilnego. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia zarówno własnej działalności z zakresu projektowania mediów mobilnych i internetowych, jak i pracy w agencjach PR & marketingowych, reklamowych i działach promocji. To studia dla osób kreatywnych i dynamicznych, które szukają wiedzy i umiejętności w obszarze komunikacji opartej o nowe technologie. Jako absolwent możesz ubiegać się o pracę na stanowiskach np. social and mobile media content designer, social and mobile media content manager, digital marketing specialist, big data scientist, analityk danych marketingowych, brand manager, PR specialist, infoborker, web designer, UI i UX designer, buzz, viral i ambient marketing specialist, specjalista ds. projektowania badań marketingowych. Zajęcia, seminaria i warsztaty prowadzone są w m.in. w naszym studiu telewizyjnym, pracowniach multimedialnych, komputerowych, fotograficznych, specjalistycznej pracowni motion capture oraz laboratorium dźwięku. Eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy. W trakcie studiów odbędziesz praktyki u współpracujących z nami partnerów tego kierunku / specjalności.

PROGRAM STUDIÓW:

LISTA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH (specjalnościowych):

 • Marketing społecznościowy
 • Analityka webowa
 • SEO, SEM, PPC – pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach
 • Marketing mobilny i geolokatywny
 • Projektowanie systemów grywalizacyjnych
 • Modele biznesowe facebook i google
 • Web content design & management
 • M-entertainment
 • Marketing buzz, viral i ambient
 • Content marketing
 • Podstawy web design
 • Web design – responsive i mobile design
 • Marketing video
 • Crowdsourcing
 • Strategie cross media i targetowania wielokierunkowego
 • DoubleClick Rich Media
 • User experience design i web usability
 • Native Advertising
 • Badania eye-tracking
 • Targetowanie behawioralne

Praktyki w kraju

W trakcie studiów obowiązuje trzymiesięczna praktyka zawodowa. Dajemy Ci możliwość odbycia praktyk w renomowanych firmach z branży, pod okiem naszych partnerów. Po każdym roku studiów czekają Was miesięczne praktyki, które pozwalają usystematyzować wiedzę i czerpać dodatkowe korzyści z pracy z wykwalifikowanymi pracownikami.

Program Erasmus+

Masz niepowtarzalną okazję studiować to co lubisz za granicą. Jeśli interesują Cię studia za granicą, masz także szansę skorzystania z semestralnych wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Program angażuje wiele uczelni, również takie, których programy studiów skoncentrowane są na technologiach interaktywnych i nowych mediach.

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
wpisowe
(opłata jednorazowa):
190 zł
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
wpisowe
(opłata jednorazowa):
190 zł
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Masz pytanie? – skontaktuj się z nami!


Centrum Rekrutacji DSW

Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, pok. 14

tel. 71 356 15 31-32, tel. 71 356 15 73 | mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
Rekrutacja