Zarządzanie Wizerunkiem i ePR

Studia w ramach specjalności Zarządzanie Wizerunkiem i ePR to studia dla tych, którzy szukają inspiracji, ponieważ intuicyjnie czują, ile w życiu zawodowym zależy od komunikacji w realiach nowych technologii. To również studia dla tych, którzy swoją edukację licencjacką chcą poszerzyć o wiedzę na temat form kreowania atrakcyjnego wizerunku nie tylko siebie, ale i swoich klientów – korporacji, samorządu, organizacji trzeciego sektora. I wreszcie to studia dla tych, którzy szukają świetnej atmosfery do studiów, wśród kolegów i koleżanek o podobnym podejściu do rzeczywistości – kreatywnych i dynamicznych. Absolwenci tej specjalności zdobywają atrakcyjne miejsca pracy na stale rosnącym rynku specjalistów komunikacji. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą w podjęciu pracy m.in. w:

  • Agencjach marketingowych, kreatywnych, promocyjnych i public relations;
  • Firmach i organizacjach społecznych i samorządowych na stanowiskach specjalistów komunikacji,
  • Wszelkich innych instytucjach, które postawiły na nowoczesne formy współpracy z otoczeniem.


W trakcie studiów nauczysz się redagować informacje prasowe organizować konferencje prasowe, poznasz nowoczesne formy monitoringu Internetu i mediów bardziej tradycyjnych, przyswoisz sobie podstawy budowy przekazu reklamowego, nauczysz się – jak wspierać wizerunek swojej firmy przy użyciu rozmaitych technik multimedialnych, i wreszcie doświadczysz realiów działania w kryzysie organizacyjnym.

Dodatkowe auty specjalności Zarządzanie Wizerunkiem i ePR:

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PROWADZONE SĄ PRZEZ GRONO DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW

UZYSKANIE FORMALNYCH I PRAKTYCZNYCH KWALIFIKACJI
DO PRACY NA DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCYM SIĘ RYNKU
SPECJALISTÓW KOMUNIKACJI CYFROWEJ

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności Zarządzanie Wizerunkiem i ePR: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 36 4
Konwersatorium monograficzne 36 3
Podstawy marketingu i reklamy 36 2
Gender studies 30 5
Efekt medialny i jego ocena 30 5
Multimedialne wsparcie wizerunku firmy 30 6
WARSZTATY PUBLIC RELATIONS 1 28 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 36 2
Teorie komunikowania masowego 36 2
Metody badan medioznawczych 36 2
Kompetencje językowe dziennikarza 36 3
Media lokalne 36 3
Kształtowanie opinii publicznej 30 2
Projektowanie i realizacja audytu komunikacyjnego 30 2
Kształtowanie opinii publicznej 30 2
Kultura Internetu 30 1
Blogi i media społecznościowe – nowe narzędzia PR i promocji 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 1 16 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 36 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 36 3,5
Seminarium magisterskie1 12 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Inicjatywa informacyjna podczas kryzysu 30 5
Komunikacja firmy z partnerami zagranicznymi 30 5
Design i marka 30 6
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 16 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Kreatywne pisanie 30 3
Warsztaty analizy zawartości mediów 30 2,5
Formy prezentacji, autoprezentacja 30 2
ePR w biznesie 30 2
Kreowanie wizerunku instytucji kultury 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy3 16 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 16 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 18 4
Konwersatorium monograficzne 15 3
Podstawy marketingu i reklamy 12 2
Gender studies 18 5
Efekt medialny i jego ocena 21 5
Multimedialne wsparcie wizerunku firmy 21 6
WARSZTATY PUBLIC RELATIONS 1 15 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 18 2
Teorie komunikowania masowego 18 2
Metody badan medioznawczych 18 2
Kompetencje językowe dziennikarza 18 3
Media lokalne 15 3
Kształtowanie opinii publicznej 15 2
Projektowanie i realizacja audytu komunikacyjnego 18 2
Kultura Internetu 21 1
Blogi i media społecznościowe – nowe narzędzia PR i promocji 24 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy1 12 1
Praktyka zawodowa 100 4
WARSZTATY PUBLIC RELATIONS 2 25 5
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 18 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 18 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Inicjatywa informacyjna podczas kryzysu 21 5
Komunikacja firmy z partnerami zagranicznymi 18 5
Design i marka 18 6
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 12 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Warsztaty analizy zawartości mediów 15 2,5
Formy prezentacji, autoprezentacja 21 2
Kreatywne pisanie 18 3
ePR w biznesie 21 2
Kreowanie wizerunku instytucji kultury 15 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy3 12 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 12 2

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej