Promocja rynku health and fashion

Studia w ramach specjalności Promocja rynku health and fashion przygotują Cię do pracy w branży mody i urody w zakresie działań marketingowych, pr i zarządzania wizerunkiem. W szczególności absolwenci nabędą kompetencji do pracy w zawodzie dziennikarza pism lifestylowych i prozdrowotnych, blogera modowego, kreatora trendów i marek modowych, eksperta ds. zarządzania wizerunkiem gwiazd, organizatora pokazów mody i producenta profesjonalnych sesji fotograficznych, organizatora eventów prozdrowotnych. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • modowych oraz związanych z urodą i zdrowiem redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych,
  • agencjach modelek i domach mody
  • działach Public Relations
  • agencjach eventowych
  • działach marketingu firm kosmetycznych i usług zdrowotnych


W trakcie studiów nauczysz się redagować teksty prasowe, komunikaty reklamowe oraz świadomie wykorzystywać określone narzędzia i media internetowe w kreowaniu wizerunku lub marki, zdobędziesz wiedzę z zakresu nurtów w modzie, wzornictwie i działań prozdrowotnych, poznasz tajniki fotografii modowej oraz zasady organizacji profesjonalnych sesji, odkryjesz zjawiska kulturowe, które kształtują style i trendy na rynku.

Dodatkowe auty specjalności PROMOCJA RYNKU HEALTH AND FASHION:

HEALTH AND FASHIONPROMOTION

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

ORGANIZACJA EVENTÓW

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

UDZIAŁ W WYDARZENIACH BRANŻOWYCH

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

warsztaty, pokazy mody i spotkania z ekspertami

REALIZACJA MODOWYCH SESJI FOTOGRAFICZNYCH

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

nasi studenci tworzą m.in. charytatywne kalendarze modowe

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności PROMOCJA RYNKU HEALTH AND FASHION: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 36 4
Konwersatorium monograficzne 36 3
Podstawy marketingu i reklamy 36 2
Historia mody i urody 30 4
Efekt medialny i jego ocena 30 5
Podstawy zdrowego żywienia i medycyny naturalnej 30 3
Dziennikarstwo lifestylowe 30 4
WARSZTATY PUBLIC RELATIONS 1 15 1
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 36 2
Teorie komunikowania masowego 36 2
Metody badan medioznawczych 36 2
Kompetencje językowe dziennikarza 36 3
Media lokalne 36 3
Elementy stylizacji i wizażu 30 4
Problemy promocji mody 26 4
Kształtowanie opinii publicznej 30 2
Blogi i media społecznościowe – nowe narzędzia PR i promocji 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy1 16 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 36 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 36 3,5
Seminarium magisterskie1 12 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Design i marka 30 6
Wprowadzenie do medycyny estetycznej i kosmetologii 30 5
Vademecum malarstwa i rysunku 30 5
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 16 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Warsztaty analizy zawartości mediów 30 2,5
Zasady projektowania stroju 24 1
Kreatywne pisanie 30 3
Organizacja imprez 24 1
Savoir vivre i podstawy protokołu dyplomatycznego 30 2
Kreowanie wizerunku instytucji kultury 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy3 16 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 16 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 18 4
Konwersatorium monograficzne 15 3
Podstawy marketingu i reklamy 12 2
Historia mody i urody 24 4
Efekt medialny i jego ocena 21 5
Podstawy zdrowego żywienia i medycyny naturalnej 18 3
Dziennikarstwo lifestylowe 24 4
WARSZTATY PUBLIC RELATIONS 1 15 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 18 2
Teorie komunikowania masowego 18 2
Metody badan medioznawczych 18 2
Kompetencje językowe dziennikarza 18 3
Media lokalne 15 3
Elementy stylizacji i wizażu 30 4
Problemy promocji mody 21 4
Kształtowanie opinii publicznej 15 2
Blogi i media społecznościowe – nowe narzędzia PR i promocji 24 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy1 12 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 18 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 18 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Design i marka 18 6
Wprowadzenie do medycyny estetycznej i kosmetologii 15 5
Vademecum malarstwa i rysunku 15 5
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 12 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Warsztaty analizy zawartości mediów 15 2,5
Zasady projektowania stroju 15 1
Kreatywne pisanie 18 3
Organizacja imprez 15 1
Savoir vivre i podstawy protokołu dyplomatycznego 21 2
Kreowanie wizerunku instytucji kultury 15 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy3 12 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 12 2

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej