Fotografia w multimediach

Studia w ramach specjalności Fotografia w multimediach wszechstronnie rozwiną zarówno Twój warsztat fotograficzny, jak i uniwersalne kompetencje dziennikarskie związane z pracą w branży multimedialnej. Zajęcia praktyczne są ukierunkowane na różne dziedziny fotografii użytkowej i artystycznej. Nauczysz się m.in. fotografii reporterskiej, koncertowej i eventowej, ulicznej, portretowej, fashion & beauty, motoryzacyjnej, kreacyjnej, reklamowej, biznesowej, podróżniczej i przyrodniczej. Dowiesz się, jak zarabiać na fotografii, jak efektywnie i ciekawie prowadzić blogi i wideoblogi, skąd czerpać inspiracje. Zdobyte w trakcie zajęć, warsztatów i praktyk umiejętności umożliwią Ci podjęcie pracy w zawodzie:

  • fotografa i fotoreportera prasowego,
  • fotografa reklamowego i biznesowego,
  • fotografa mody,
  • specjalisty w zakresie dokumentacji fotograficznej i filmowej,
  • specjalisty w zakresie tworzenia interaktywnych form fotograficznych,
  • blogera tworzącego multimedia,
  • fotoedytora i grafika,


Poszerzając Twoje kompetencje i doskonaląc warsztat, pracujemy nad kształtowaniem indywidualnego stylu – z nami znajdziesz swoje miejsce i swój język w fotografii. Zaliczenia przedmiotów i praca dyplomowa mają głównie charakter projektowy – uczymy przede wszystkim tworzyć!

Dodatkowe auty specjalności FOTOGRAFIA W MULTIMEDIACH:

MASZ DOSTĘP DO NASZEGO STUDIA FOTOGRAFICZNEGO

CO SEMESTR WYJEŻDŻAMY NA KILKUDNIOWE PLENERY
ZE STUDENCKIM KOŁEM NAUKOWYM

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI II STOPNIA

ZOBACZ: FOTOGRAFIA W MULTIMEDIACH

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności FOTOGRAFIA W MULTIMEDIACH: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 36 4
Konwersatorium monograficzne 36 3
Podstawy marketingu i reklamy 36 2
Podstawy pracy z aparatem fotograficznym 16 2
Społeczne i kulturowe oddziaływanie fotografii internetowej 22 3
Teoria obrazu fotograficznego i sztuka fotografii 22 3
Fotografia reklamowa w komunikowaniu masowym 24 4
Edycja fotograficzna- systemy edytorialne i wydawnicze 18 3
Fotografia kreacyjna 18 3
Systemy oświetlenia w fotografii i fotografia studyjna 18 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 36 2
Teorie komunikowania masowego 36 2
Metody badan medioznawczych 36 2
Kompetencje językowe dziennikarza 36 3
Media lokalne 36 3
Rynek foto w Polsce i na świecie 24 3
Fotoreportaż klasyczny i multimedialny – realizacja 30 3
Fotografia mody 18 3
Cyfrowa edycja zdjęć 1 16 2
Lustrzanki cyfrowe w produkcji filmowej 18 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy1 16 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 36 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Metody badań nowych mediów – fotografia jako przedmiot i technika badań 30 3
Fotografia w środowisku lokalnym 22 2
Fotoreportaż klasyczny i multimedialny – postprodukcja 30 3
Fotografia panoramiczna, sferyczna, interaktywna i HDR 30 2
Fotografia tabloidowa 18 2
Fotografia natury i fotografia podróżnicza 18 2
Cyfrowa edycja zdjęć2 16 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy2 16 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Cyberaktywizm i ruchy społeczne w sieci 30 4
Fotografia motoryzacyjna 18 2,5
Techniki fotografii lotniczej i podwodnej 16 2
Fotografia ślubna 18 2
Fotografia koncertowa 18 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy3 16 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 16 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 18 4
Konwersatorium monograficzne 15 3
Podstawy marketingu i reklamy 12 2
Podstawy pracy z aparatem fotograficznym 12 2
Społeczne i kulturowe oddziaływanie fotografii internetowej 12 3
Teoria obrazu fotograficznego i sztuka fotografii 15 3
Fotografia reklamowa w komunikowaniu masowym 12 4
Edycja fotograficzna- systemy edytorialne i wydawnicze 12 3
Fotografia kreacyjna 12 3
Systemy oświetlenia w fotografii i fotografia studyjna 15 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 18 2
Teorie komunikowania masowego 18 2
Metody badan medioznawczych 18 2
Kompetencje językowe dziennikarza 18 3
Media lokalne 18 3
Rynek foto w Polsce i na świecie 15 3
Fotoreportaż klasyczny i multimedialny – realizacja 18 3
Fotografia mody 12 3
Cyfrowa edycja zdjęć 1 15 2
Lustrzanki cyfrowe w produkcji filmowej 12 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy1 12 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 18 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 18 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Metody badań nowych mediów – fotografia jako przedmiot i technika badań 15 3
Fotografia w środowisku lokalnym 18 2
Fotoreportaż klasyczny i multimedialny – postprodukcja 21 3
Fotografia panoramiczna, sferyczna, interaktywna i HDR 12 2
Fotografia tabloidowa 12 2
Fotografia natury i fotografia podróżnicza 12 2
Cyfrowa edycja zdjęć2 18 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 12 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Cyberaktywizm i ruchy społeczne w sieci 15 4
Fotografia motoryzacyjna 12 2,5
Techniki fotografii lotniczej i podwodnej 12 2
Fotografia ślubna 12 2
Fotografia koncertowa 12 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy3 12 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 12 2

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej