Dziennikarz i menadżer w sporcie

Studia w ramach specjalności Dziennikarz i menadżer w sporcie przygotowują do prowadzenia działalności w zakresie reprezentowania profesjonalnych zawodników w kontaktach z klubami, mediami oraz związkami sportowymi i wszelkimi organizacjami o profilu kultury fizycznej. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów nauk ekonomicznych, prawnych, medioznawczych, PR a także przez praktyków tj. czynnych menedżerów ds. piłkarzy, zawodników, trenerów. Treścią zajęć teoretycznych będą m.in. główne, globalne i wiążące zasady dotyczące statusu zawodników, ich uprawnień do uczestnictwa w zorganizowanych rozgrywkach piłkarskich oraz ich transferu między klubami należącymi do różnych związków. Treścią zajęć praktycznych będą m.in. warsztaty prowadzone w studiu radiowym i telewizyjnym oraz dyskusje i konwersatoria z udziałem czynnych i byłych zawodników, trenerów oraz agentów ds. piłkarzy. Studia pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • sportowych redak¬cjach pra¬so¬wych, radio¬wych, tele¬wi¬zyj¬nych i internetowych,
  • klubach i obiektach sportowych organizujących mecze, zawody i otwarte treningi
  • agencjach Public Relations zarządzających wizerunkiem zawodników i klubów
  • działach marketingu i reklamy firm oferujących odzież, sprzęt treningowy i suplementy dla sportowców i amatorów


W trakcie studiów nauczysz się redagować teksty prasowe, projektować przekazy i kampanie reklamowe, organizować wydarzenia sportowe, świadomie wykorzystywać określone narzędzia w kreowaniu wizerunku, zdobędziesz wiedzę z zakresu encyklopedii i języka sportu, specyfikacji transmisji w radiu i telewizji, medycyny, psychologii i prawa w sporcie, oraz dowiesz się jak zarządzać wizerunkiem sportowców i ich klubów.

Dodatkowe auty specjalności DZIENNIKARZ I MENADŻER W SPORCIE:

PIERWSZA TEGO TYPU SPECJALNOŚĆ W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

ZOBACZ: DZIENNIKARZ I MENADŻER W SPORCIE

ZOBACZ: DZIENNIKARZ I MENADŻER W SPORCIE

ZOBACZ: DZIENNIKARZ I MENADŻER W SPORCIE

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W STUDIU TELEWIZYJNYM DSW
I PROFESJONALNYM LABORATORIUM DŹWIĘKU

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności DZIENNIKARZ I MENADŻER W SPORCIE: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 36 4
Konwersatorium monograficzne 36 3
Podstawy marketingu i reklamy 36 2
Współczesna scena sportowa 1 12 2
Konstrukcja sportowych form prasowych 1 30 6
Media sportowe jako obszar badań 18 6
Polityka a sport 30 7
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 36 2
Teorie komunikowania masowego 36 2
Metody badan medioznawczych 36 2
Kompetencje językowe dziennikarza 36 3
Media lokalne 36 3
Konstrukcja sportowych form radiowych 1 28 2
Współczesna scena sportowa 2 12 2
Konstrukcja sportowych form prasowych 2 30 3
Montaż radiowy 20 3
Technika pracy rejestratorem obrazu i dźwięku 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 1 30 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 36 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 36 3,5
Seminarium magisterskie1 12 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Konstrukcja sportowych form radiowych 2 28 3
Konstrukcja sportowych form telewizyjnych 1 60 3
Sztuka sportowego sprawozdania radiowego 30 2
Olimpizm a świat 30 2
Sport niepełnosprawnych w mediach 30 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 30 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Konstrukcja sportowych form telewizyjnych 2 60 3
Planowanie gazetowych stron sportowych 60 3
Sztuka sportowego komentarza telewizyjnego 30 2
Współczesny marketing sportowy 30 2
Praca dziennikarza w języku obcym 30 2,5
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 3 30 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 45 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 18 4
Konwersatorium monograficzne 15 3
Podstawy marketingu i reklamy 12 2
Współczesna scena sportowa 1 9 2
Konstrukcja sportowych form prasowych 1 15 6
Media sportowe jako obszar badań 15 6
Polityka a sport 24 7
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 18 2
Teorie komunikowania masowego 18 2
Metody badan medioznawczych 18 2
Kompetencje językowe dziennikarza 18 3
Media lokalne 15 3
Konstrukcja sportowych form radiowych 1 15 2
Współczesna scena sportowa 2 9 2
Konstrukcja sportowych form prasowych 2 15 3
Montaż radiowy 12 3
Technika pracy rejestratorem obrazu i dźwięku 18 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 1 12 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 12 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 18 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Konstrukcja sportowych form radiowych 2 15 3
Konstrukcja sportowych form telewizyjnych 1 15 3
Sztuka sportowego sprawozdania radiowego 18 2
Olimpizm a świat 15 2
Sport niepełnosprawnych w mediach 15 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 12 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Konstrukcja sportowych form telewizyjnych 2 15 3
Planowanie gazetowych stron sportowych 18 3
Sztuka sportowego komentarza telewizyjnego 18 2
Współczesny marketing sportowy 15 2
Praca dziennikarza w języku obcym 15 2,5
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 3 12 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 12 2

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej