Doradztwo zawodowe

Studia z zakresu doradztwa zawodowego mają charakter kwalifikacyjny i są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałyby zdobyć tytuł doradcy zawodowego i mieć uprawnienia do pracy w instytucjach, w których udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy w obszarze życia zawodowego osób należących do wszystkich grup wiekowych i pochodzących z różnych środowisk. Uczestnicy studiów będą zdobywać wiedzę dotyczącą rozwoju zawodowego człowieka, rynku pracy, rynku edukacyjnego, procesów rekrutacyjnych, prawa pracy, istniejących placówek poradniczych, standardów i kierunków kształcenia oraz klasyfikowania specjalności i zawodów. Ponadto słuchacze będą mieli okazję nabywać kompetencje potrzebne do organizowania i prowadzenia działań pomocowych.


Kierownik studiów: dr Joanna Minta

 • Diagnozowanie problemów odnoszących się do sfery edukacji i pracy
 • Rozpoznawanie preferencji zawodowych i potrzeb rozwojowych osób radzących się
 • Udzielanie informacji o rynku pracy, zawodach i drogach edukacyjnych
 • Elementy statystyki
 • Stymulowanie rozwoju osób pochodzących z różnych grup społecznych
 • Prowadzenie rozmów o charakterze poradniczym
 • Udzielanie wsparcia psychopedagogicznego w formie indywidualnej i grupowej
 • Organizowanie i prowadzenie procesu rozwiązywania problemów
 • Tworzenie projektów dotyczących kariery zawodowej
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Asertywne zachowanie się
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Wykorzystywanie technologii informatycznej do gromadzenia informacji, opracowywania materiałów i prowadzenia zajęć.
 • Przygotowana oferta podyplomowych studiów kwalifikacyjnych powstała w oparciu o standardy wypracowane przez International Association For Educational and Vocational Guidance oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 360
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną
z pełnymi uprawnieniami akademickimi

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu!

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku
wg rankingu Perspektyw

Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi
z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych

Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu ERASMUS+

Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania

• Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością •

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów

Wspieramy naszych studentów i doktorantów!
Każdego roku blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną

Zatrudniamy ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków

Realizujemy projekty społecznie zaangażowane

Arrow
Arrow
Slider

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektyw od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej najmocniejszą stroną. Kształcimy zgodnie z międzynarodowymi standardami na 14 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym atutem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.


Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
Rekrutacja