#specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej

Specjalności do wyboru:

Kierowanie działaniami ratowniczymi Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

REKRUTACJA ZIMOWA
2018/2019

BEZPIECZEŃSTWO

NARODOWE

studia magisterskie
(niestacjonarne)

zarejestruj się
do 10 marca 2019 r.
STUDIUJ JUŻ OD 500 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

#Czego się nauczysz:

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach specjanlości Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej pomogą Ci zdobyć wiedzę wymaganą od specjalistów do spraw bezpieczeństwa zatrudnionych w aparacie pomocniczym organów administracji rządowej i samorządowej. W trakcie studiów zapoznasz się z regulacjami oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi administrowania bezpieczeństwem. Dowiesz się jak funkcjonują krajowe oraz lokalne struktury systemu bezpieczeństwa oraz jakie zadania realizuje sektor pozamilitarny w kreowaniu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Studia pozwolą uzyskać kwalifikacje do uczestnictwa w procesach planowania, programowania oraz kierowania działaniami podejmowanymi przez ośrodki władzy wykonawczej określonych szczebli, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz w ramach systemu zarządzania kryzysowego oraz stanach nadzwyczajnych i aktywne uczestnictwo procesie przygotowania i kierowania lokalnymi programami profilaktycznymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

nauki-techniczne

#PracaDlaCiebie:

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • w strukturach administracji zespolonej
 • służbach, innych strukturach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • instytucjach niepublicznych
 • organizacjach pozarządowych działających w sferze bezpieczeństwa

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot ECTS
Historia bezpieczeństwa i wojskowości 6
Wykład monograficzny 1 – Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 2
Metodologia badań bezpieczeństwa 6
System zarządzania kryzysowego w Polsce i świecie 7
Strategia bezpieczeństwa narodowego 7
Moduł praktyk specjalnościowych: Wprowadzenie do praktyki zawodowej 2
Semestr II
Przedmiot ECTS
Wykład monograficzny 2 – Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa 2
Instrumenty i mechanizmy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 2
Prawo obronne Rzeczpospolitej Polskiej 1
Seminarium magisterskie 1 3
Moduł praktyk specjalnościowych: Praktyka zawodowa 10
Moduły kształcenia specjalnościowego: zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej 12
Semestr III
Przedmiot ECTS
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa 5
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 4
Ekstremizm polityczny jako zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego 4
Seminarium magisterskie 1 3
Moduł praktyk specjalnościowych: Praktyka zawodowa – badanie poziomu zagrożeń 2
Moduły kształcenia specjalnościowego: zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej 12
Semestr IV
Przedmiot ECTS
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 5
Kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa 3
Operacje pokojowe i stabilizacyjne w polityce Unii Europejskiej 3
Seminarium magisterskie 2 5
Moduł praktyk specjalnościowych: Praktyka zawodowa – polityka i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa 2
Moduły kształcenia specjalnościowego: zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej 14

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dodatkowe atuty kierunku #BezpieczeństwoNarodowe:

JEST INSTYTUCJA POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ
UNIVERSITY FIRST AID TRAINING CENTRE LONDON
(NR AKREDYTACJI: KBA-KS-4/14)

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
jest instytucja posiadającą akredytację
University First Aid Training Centre London
(nr akredytacji: KBA-KS-4/14)

Arrow
Arrow
Slider

WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA TYM KIERUNKU:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki. To Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:

Ceny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

Ceny dla kandydatów:

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI SPOZA GRUPY TEB Akademia*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Uczelnie Grupy TEB Akademia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wyższe Szkoły Bankowe, Wyższa Szkoła Filologiczna

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 1190zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI GRUPY TEB Akademia*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

*Uczelnie Grupy TEB Akademia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wyższe Szkoły Bankowe, Wyższa Szkoła Filologiczna

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 1190zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645zł
cena:

595zł

10 rat cena regularna:
750zł
cena:

700zł

2 raty cena regularna:
3750zł
cena:

3500zł

1 rata cena regularna:
7500zł
cena:

7000zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 1190zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej!

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

550 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2750 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5500 zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

540 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

630 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3150 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6300 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7000 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.

białe tło

#ekspertDSW: prof.zw. dr hab. Piotr Mickiewicz

BIOGRAM:

prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz – komandor porucznik rezerwy, ekspert z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, politolog koncentrujący swoje zainteresowania naukowe na problematyce wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw oraz polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich. Redaktor naczelny Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego i członek Rad Redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym, przez dwie kadencje wiceprzewodniczący dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prywatnie fan zespołu Queen, żeglarz – kapitan morski i motorowodny i pasjonat historii Wolnego Miasta Gdańska.

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Zdzisław Śliwa

BIOGRAM:

prof. DSW dr hab. Zdzisław Śliwa – ekspert z zakresu wojskowej myśli strategicznej i taktycznej, uczestnik misji pokojowych. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie; doktor nauk wojskowych, specjalność: taktyka; specjalizuje się w wojskowej myśli strategicznej. Uczestnik misji pokojowych. Autor m.in. następujących publikacji: Uwarunkowania bezpieczeństwa Chin na początku XXI wieku, Wojna XXI Wieku. Początki wojny „trzeciej fali”, Kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Azji Centralnej

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Tomasz Balbus

BIOGRAM:

prof. DSW dr hab. Tomasz Balbus – profesor w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w latach 2006-2015 naczelnik archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu. Specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie historii podziemia niepodległościowego oraz działalności komunistycznych służb specjalnych. Autor i współautor kilkunastu monografii, biografii i edycji źródłowych, w tym m.in. Konspiracja dolnośląska AK-WiN. Leksykon (2000); „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy roku 1944” (2005); „Korab”. Wilniuk klasyczny. Dr. Roman Korab-Żebryk (1916-2004.) Biografia Wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) (Wrocław 2012). Członek redakcji „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”.

białe tło

#ekspertDSW: prof. zw. dr hab. Edward Czapiewski

BIOGRAM:

prof. zw. dr hab. Edward Czapiewski – historyk, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia w latach 1990-1994, wiceprezes Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform w latach 1994-1997. Do Jego najbardziej znanych publikacji należą, m.in. Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1926; Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego; Historia powszechna. Wiek XX (współautor Jakub Tyszkiewicz). Autor bloga zderzenie.pl

białe tło

#ekspertDSW: dr Iwona Ładysz

dr Iwona Ładysz – doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa ekonomicznego, gospodarki przestrzennej i finansach publicznych. Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Sekretarz Redakcji i redaktor tematyczny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Autorka m.in. następujących publikacji: Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce – na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, Wpływ ograniczania ryzyka inwestycyjnego na zarządzanie bezpieczeństwem finansowym jednostek samorządu terytorialnego, , The regional dimension of economic security in the age of globalisation using the example of the Lower Silesian Voivodeship; Security challenges in the regional policy of the Lower Silesian Voivodship.

białe tło

#ekspertDSW: dr Helena Wyligała

dr Helena Wyligała - doktor nauk społecznych, specjalizuje się w problematyce migracyjnej i ekologicznej państw europejskich oraz Unii Europejskiej. Autorka m.in. następujących publikacji: Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego, Ekologizm w polityce zagranicznej, Kształtowanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Ochrona środowiska w polityce zagranicznej RFN

białe tło

#ekspertDSW: dr Kazimierz Kraj

BIOGRAM:

dr Kazimierz Kraj - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, historii i współczesności służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem służb rosyjskich (radzieckich), polityce bezpieczeństwa i zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz problematyce współczesnego terroryzmu. Stały współpracownik miesięcznika MMS Komandos; redaktor naczelny kwartalnika e- Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem; członek Обществa изучения истории отечественных спецслужб oraz honorowy członek Клубa ветеранов госбезопасности w Moskwie. Autor m.in. następujących publikacji: Rosja w walce z terroryzmem; Kommunikacionnyj aspekt terrorizma - pol'skij vzglad; Wtorżenije w Ukrainu: Chronika rossijskoj agriesii.

bmaglorzata lizut

#ekspertDSW: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

BIOGRAM:

dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz - doktor w zakresie nauk o polityce, wielokrotna stypendystka m.in. Niderlandzkiej Organizacji Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (Nuffic) oraz Niemieckiej Wymiany Akademickiej DAAD.

Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską oraz wyróżniona przez Prezydenta RP za pracę doktorską. Kierownik i uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych (finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki).

Zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oddział we Wrocławiu. Członek Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki populizmu i ekstremizmu politycznego w państwach demokratycznych w ujęciu porównawczym oraz studium przypadku (w tym specyfika zjawisk, konsekwencje ich występowania oraz reakcje państw demokratycznych na owe fenomeny). W obszarze zainteresowań badawczych znajduje się także problematyka eurosceptycyzmu partii politycznych oraz doradztwa politycznego i lobbingu.

białe tło

#ekspertDSW: dr Bogusław Węgliński

BIOGRAM:

dr Bogusław Węgliński – doktor nauk społecznych; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa transportu lotniczego, ewolucji współczesnego terroryzmu. Autor m.in. następujących publikacji: Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa, Terrorism in a mediated world, Wybrane aspekty ewolucji systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w latach 1968-2009.

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 1190zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej!

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

550 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2750 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5500 zł

Zarejestruj się do 14 lutego 2019r.
i studiuj taniej o 790zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.