e-Administracja – NOWOŚĆ!


Studia w ramach specjalności e-Administracja realizowane są zgodnie z założeniami cyfryzacji państwa w oparciu o Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) uchwalony przez Radę Ministrów we wrześniu 2016 roku i program „Od papierowej do cyfrowej Polski”. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne oraz modernizację i optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Celem studiów na specjalności e-Administracja jest przygotowanie studentów do zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach administracji publicznej, prowadzenia przez nich projektów informatycznych w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego oraz nabycie umiejętności poznawania nowoczesnych technologii, dzięki czemu będą w stanie podnieść jakość świadczonych usług publicznych.

Dlaczego DSW tO #MiejsceDlaCiebie?

Zajęcia na specjalności e-Administracja pozwolą Ci na nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwanymi na rynku nowymi kwalifikacjami pracowników administracji. Przygotują Cię do pracy na stanowiskach w administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych, administracji wymiaru sprawiedliwości (w sądach, prokuraturach) organizacjach rządowych czy przedsiębiorstwach państwowych. Zdobycie tej wiedzy możliwe jest dzięki interesującemu doborowi przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

Dodatkowe atuty kierunku ADMINISTRACJA:

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI:
ZOBACZ STUDIA PODYPLOMOWE
ORAZ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Poznaj prowadzących zajęcia w ramach specjalności e-administracja:

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 1)
(cena regularna)
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 2)
(cena regularna)
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 3)
(cena regularna)
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł**

Łączna wartość: 15 900 zł**

STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 1)
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 2)
(opłaty uwzględniające dofinansowanie)*
12 rat 370 zł
2 raty 2175 zł
1 rata 4250 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 3)
(opłaty uwzględniające dofinansowanie)*
12 rat 370 zł
2 raty 2175 zł
1 rata 4250 zł**

Łączna wartość: 13 800 zł**
☛ (zaoszczędzisz ponad 2 000 zł!) ☚

Opłaty uwzględniające dofinansowanie realizacji studiów w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”*

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej