Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej

CEL STUDIÓW:

uzyskanie kwalifikacji zawodowych dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w Polsce na tle krajów UE oraz zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia i stosowania przepisów prawa polskiego i europejskiego.

STUDIA ADRESOWANE DO:

urzędników i pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, placówek oświatowych, placówek opieki zdrowotnej i społecznej, stowarzyszeń, policji oraz osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę na temat sprawnego funkcjonowania i organizacji w Polsce oraz standardów pracy administracji w krajach Unii Europejskiej.

 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej
 • Stosowanie prawa przez administrację publiczną w warunkach Unii Europejskiej
 • Ochrona jednostki w relacjach z administracją publiczną
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Współpraca organów administracji publicznej w ramach Unii Europejskiej
 • Finanse publiczne w Polsce
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej
 • Stosowanie prawa przez administrację publiczną w warunkach Unii Europejskiej
 • Ochrona jednostki w relacjach z administracją publiczną
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Współpraca organów administracji publicznej w ramach Unii Europejskiej
 • Finanse publiczne w Polsce
 • Zamówienia publiczne


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 180
DOFINANSOWANIE:
 • Urząd Pracy (Wrocław)
 • Urząd Pracy (Kłodzko)
 • OPŁATY
  WPISOWE 100 zł
  CZESNE (SEMESTR) 1500 zł
  RATA MIESIĘCZNA 300 zł

  Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

  Dołącz do grona studentów DSW

  Dowiedz się więcej