DSW- місце для ТЕБЕ!

Переглянути / завантажити буклет 🇺🇦 курс польської мови Завантажити/ Скачать документ 🇷🇺 курс по польскому языку Facebook – приєднайся до нашої групи!

Літній набір

2018/2019

14 травня – 15 жовтня

Університет Нижньої Сілезії у Вроцлаві в рейтингу університетів протягом багатьох років вважається найкращим приватним університетом в Нижній Сілезії і одним з провідних в Польщі. Протягом багатьох років співпрацюють зі своїми випускниками, що також підтверджує високий рівень і практичний характер проведених досліджень. В університеті існують два відділи: педагогічних наук, суспільних і технічних наук де навчання відбувається згідно міжнародних стандартів. Університет має повні академічні привілеї. Заняття науково- дидактичні реалізовують на підставі авторських програм, які неодноразово були нагороджені .Можливість навчання на іноземних університетах і практиках ERASMUS +. Численні семінари, міжнародні конференції, спеціалізовані навчальні курси проводяться в сучасному і затишному просторі університетського містечка ДСВ.Пропозиція спеціальностей DSW в навчальному році 2018/19

 • Відділ наук Педагогічних
  • Педагогіка
  • Спеціальна педагогіка
  • Соціальна праця
  • Сучасне мистецтво- Design Now!
  • Психологія
 • Відділ Суспільних і Технічних наук
  • Адміністрація
  • Національна безпека
  • Журналістика і суспільна комунікація
  • Креативні медія : Game Design, спец ефекти
  • Геодезія і картографія
  • Інформатика


Университет Нижней Силезии во Вроцлаве в рейтинге университетов в течение многих лет считается лучшим частным университетом в Нижней Силезии и одним из ведущих в Польше. В течение многих лет сотрудничают со своими выпускниками, что также подтверждает высокий уровень и практический характер проводимых исследований. В университете существуют два отдела: педагогических наук, общественных и технических наук где обучение происходит по международным стандартам. Университет имеет полные академические привилегии. Занятия научно дидактические реализуют на основании авторских программ, которые неоднократно были награждены Возможность обучения на иностранных университетах и практиках ERASMUS +. Многочисленные семинары, международные конференции, специализированные учебные курсы проводятся в современном и уютном пространстве университетского городка ДСВ.


Предложение специальностей DSW в учебном году 2018/19

 • Отдел наук педагогических
  • Педагогика
  • Специальная педагогика
  • Социальная работа
  • Современное искусство-Design Now!
  • Психология
 • Отдел Общественных и технических наук
  • Администрация
  • Национальная безопасность
  • Журналистика и общественная коммуникация
  • Креативные медиа: Game Design, спецэффекты
  • Геодезия и картография
  • Информатика


Навчаєшся в DSW – використовуй!

Студенти, випускники та співробітники мають одну з найбільших академічних бібліотек, свій власний книжковий магазин, видавництво наукової телевізійної студії, майстер-класи (ЗМІ, інформаційні технології, дизайну та фотографії) і сучасну лабораторію студії звукозапису. В рамках університету активно функціонує художня галерея, академічний театр, Університет Третього вікуз власним конференц- центром . Університет Нижньої Сілезії протягом багатьох років є одним з найбільш інноваційних і визнаних наукових центрів в цій частині Європи. Зручне розташування в центрі Вроцлава, безкоштовна автостоянка, доступність і відкритість для людей з обмеженими можливостями створюють дружній простір для розвитку особистості на кожному етапі навчання.

Учишься в DSW – используй!

Студенты, выпускники и сотрудники имеют одну из крупнейших академических библиотек, свой собственный книжный магазин, издательство научной телевизионной студии, мастер-классы (СМИ, информационные технологии, дизайна и фотографии) и современную лабораторию студии звукозаписи. В рамках университета активно функционирует художественная галерея, академический театр, Университет Третьего викуз собственным конференц центром. Университет Нижней Силезии на протяжении многих лет является одним из самых инновационных и признанных научных центров в этой части Европы. Удобное расположение в центре Вроцлава, бесплатная парковка, доступность и открытость для людей с ограниченными возможностями создают дружественный пространство для развития личности на каждом этапе обучения.

КОНТАКТ – Христина Андруневчин:
☛ infoua@dsw.edu.pl ☚


Facebook – приєднайся до нашої групи!
Університет Нижньої Силезії
☟ буклет ☟

Переглянути / завантажити

ТАРИФИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ( плата за навчання ):


оплата за навчання,бакалаврат, стаціонарне | оплата за навчання,бакалаврат, заочне

Маряна Андруневчин Олександра Хмель Денис Тавкинь Віра Богданова Маша Мосолова Елизавета Марченко

Прочитай захоплючі історії

наших студентів

🇺🇦 Зареєструйтесь в системі онлайн

Приєднуйтесь до групи студентів DSW


🇷🇺 Зарегистрируйтесь в онлайн-системе

Присоединиться к группе студентов DSW

Натисніть тут | Нажмите здесь

Вроцлав – город тысячи лет традиции

Вроцлав – город тысячи лет традиции. Здесь история встречает современность, и это Вроцлав в настоящее время является ведущим местом встречи для людей, культуры, науки, бизнеса, а также студентов и туристов. Вроцлав также является одним из самых важных мест встреч создателей современной польской и европейской культуры. Музеи, кинотеатры, многочисленные культурные центры, галереи, фестивали, выставки свидетельствуют о богатстве культурной жизни Вроцлава, что позволит вам узнать о последних тенденциях в искусстве. Современный Вроцлав является шумный, промышленный и культурный центр, который оказывает существенное влияние на развитие Нижней Силезии. Благодаря своему расположению на Одри, имеет много живописных островов и более 120 мостов.

Вроцлав – місто тисячі років традиції

Вроцлав – місто тисячі років традиції . Тут історія зустрічає сучасність, і це Вроцлав в даний час є провідним місцем зустрічі для людей, культури, науки, бізнесу, а також студентів і туристів. Вроцлав також є одним з найбільш важливих місців зустрічей творців сучасної польської та європейської культури. Музеї, кінотеатри, численні культурні центри, галереї, фестивалі, виставки свідчать про багатство культурного життя Вроцлава, що дозволить вам дізнатися про останні тенденції в мистецтві. Сучасний Вроцлав є галасливий, промисловий і культурний центр, який має суттєвий вплив на розвиток Нижньої Сілезії. Завдяки своєму розташуванню на Одрі, має багато мальовничих островів і більше 120 мостів.

Rekrutacja