DSW- місце для ТЕБЕ!

Університет Нижньої Сілезії у Вроцлаві в рейтингу університетів протягом багатьох років вважається найкращим приватним університетом в Нижній Сілезії і одним з провідних в Польщі. Протягом багатьох років співпрацюють зі своїми випускниками, що також підтверджує високий рівень і практичний характер проведених досліджень. В університеті існують два відділи: педагогічних наук, суспільних і технічних наук де навчання відбувається згідно міжнародних стандартів. Університет має повні академічні привілеї. Заняття науково- дидактичні реалізовують на підставі авторських програм, які неодноразово були нагороджені .Можливість навчання на іноземних університетах і практиках ERASMUS +. Численні семінари, міжнародні конференції, спеціалізовані навчальні курси проводяться в сучасному і затишному просторі університетського містечка ДСВ.Пропозиція спеціальностей DSW в навчальному році 2017/18

 • Відділ наук Педагогічних
  • Педагогіка
  • Спеціальна педагогіка
  • Соціальна праця
  • Сучасне мистецтво- Design Now!
  • Психологія
 • Відділ Суспільних і Технічних наук
  • Адміністрація
  • Національна безпека
  • Міжнародні звязки
  • Журналістика і суспільна комунікація
  • Креативні медія : Game Design, спец ефекти
  • Геодезія і картографія
  • Охорона серидовища
  • Інформатика

Университет Нижней Силезии во Вроцлаве в рейтинге университетов в течение многих лет считается лучшим частным университетом в Нижней Силезии и одним из ведущих в Польше. В течение многих лет сотрудничают со своими выпускниками, что также подтверждает высокий уровень и практический характер проводимых исследований. В университете существуют два отдела: педагогических наук, общественных и технических наук где обучение происходит по международным стандартам. Университет имеет полные академические привилегии. Занятия научно дидактические реализуют на основании авторских программ, которые неоднократно были награждены Возможность обучения на иностранных университетах и практиках ERASMUS +. Многочисленные семинары, международные конференции, специализированные учебные курсы проводятся в современном и уютном пространстве университетского городка ДСВ.


Предложение специальностей DSW в учебном году 2017/18

 • Отдел наук педагогических
  • Педагогика
  • Специальная педагогика
  • Социальная работа
  • Современное искусство-Design Now!
  • Психология
 • Отдел Общественных и технических наук
  • Администрация
  • Национальная безопасность
  • Международные связи
  • Журналистика и общественная коммуникация
  • Креативные медиа: Game Design, спецэффекты
  • Геодезия и картография
  • Охрана серидовища
  • Информатика

Будинки нашого навчального закладу

administracja / główna siedziba DSW

administracja / główna siedziba DSW

administracja / główna siedziba DSW

główna siedziba DSW - ul. Wagonowa 9

główna siedziba DSW - ul. Wagonowa 9

główna siedziba DSW - ul. Wagonowa 9

Wydział Nauk Pedagogicznych / Biblioteka / Centrum Rekrutacyjne - ul. Strzegomska 55

Wydział Nauk Pedagogicznych / Biblioteka / Centrum Rekrutacyjne - ul. Strzegomska 55

Wydział Nauk Pedagogicznych / Biblioteka / Centrum Rekrutacyjne - ul. Strzegomska 55

Wydział Nauk Pedagogicznych / Biblioteka / Centrum Rekrutacyjne - ul. Strzegomska 55

Wydział Nauk Pedagogicznych / Biblioteka / Centrum Rekrutacyjne - ul. Strzegomska 55

Wydział Nauk Pedagogicznych / Biblioteka / Centrum Rekrutacyjne - ul. Strzegomska 55

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
- ul. Strzegomska 47

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
- ul. Strzegomska 47

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
- ul. Strzegomska 47

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
- ul. Strzegomska 47

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
- ul. Strzegomska 47

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
- ul. Strzegomska 47

Wydział Nauk Technicznych / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - ul. Wagonowa 1

Wydział Nauk Technicznych / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - ul. Wagonowa 1

Wydział Nauk Technicznych / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - ul. Wagonowa 1

Wydział Nauk Technicznych / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - ul. Wagonowa 1

Wydział Nauk Technicznych / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - ul. Wagonowa 1

Wydział Nauk Technicznych / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - ul. Wagonowa 1

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Реєстрація крок по кроку!

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Навчаєшся в DSW – використовуй!

Студенти, випускники та співробітники мають одну з найбільших академічних бібліотек, свій власний книжковий магазин, видавництво наукової телевізійної студії, майстер-класи (ЗМІ, інформаційні технології, дизайну та фотографії) і сучасну лабораторію студії звукозапису. В рамках університету активно функціонує художня галерея, академічний театр, Університет Третього вікуз власним конференц- центром . Університет Нижньої Сілезії протягом багатьох років є одним з найбільш інноваційних і визнаних наукових центрів в цій частині Європи. Зручне розташування в центрі Вроцлава, безкоштовна автостоянка, доступність і відкритість для людей з обмеженими можливостями створюють дружній простір для розвитку особистості на кожному етапі навчання.

Учишься в DSW – используй!

Студенты, выпускники и сотрудники имеют одну из крупнейших академических библиотек, свой собственный книжный магазин, издательство научной телевизионной студии, мастер-классы (СМИ, информационные технологии, дизайна и фотографии) и современную лабораторию студии звукозаписи. В рамках университета активно функционирует художественная галерея, академический театр, Университет Третьего викуз собственным конференц центром. Университет Нижней Силезии на протяжении многих лет является одним из самых инновационных и признанных научных центров в этой части Европы. Удобное расположение в центре Вроцлава, бесплатная парковка, доступность и открытость для людей с ограниченными возможностями создают дружественный пространство для развития личности на каждом этапе обучения.

КОНТАКТ


Христина Андруневчин


Офіс реєстрації DSW
Університет Нижньої Силезії
вул. Strzegomska 55, 53-609 Wrocław
мейл: infoua@dsw.edu.pl


Христина Андруневчин

КОНТАКТ


Христина Андруневчин


Отдел регистрации DSW
Университет Нижней Силезии
ул. Strzegomska 55, 53-609 Вроцлав
мейл: infoua@dsw.edu.pl


Христина Андруневчин

Займаємо четверте місце в Польщі серед приватних
шкіл маючи цілковиті привілеї академічні

Забезпечуємо освіту від бакалаврату до докторантури !

Являємось найкращим приватним університетом в Нижній Сілезії

Співпрацюємо з більш ніж 80 зарубіжних наукових центрів
з 25 країн в Європі і Сполучених Штатах

Гарантуємо участь в міжнародній практиці , стажування та практики в ERASMUS +

Інвестуємо в комфортні умовах для науки

• Маємо сертифіковані системи менеджменту якості •

Гарантуємо фіксовану плату за навчання протягом всього періоду науки

Підтримуємо наших студентів і аспірантів !
Щороку близько 1000 людей отримують матеріальну допомогу

У нас працюють більш ніж 200 спеціалістів,
шанованих експертів і фахівців - практиків

Реалізуємо суспільні проекти

Arrow
Arrow
Slider

ТАРИФИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ( плата за навчання ):


оплата за навчання,бакалаврат, стаціонарне | оплата за навчання,бакалаврат, заочне

Вроцлав – місто тисячі років традиції

Вроцлав – місто тисячі років традиції . Тут історія зустрічає сучасність, і це Вроцлав в даний час є провідним місцем зустрічі для людей, культури, науки, бізнесу, а також студентів і туристів. Вроцлав також є одним з найбільш важливих місців зустрічей творців сучасної польської та європейської культури. Музеї, кінотеатри, численні культурні центри, галереї, фестивалі, виставки свідчать про багатство культурного життя Вроцлава, що дозволить вам дізнатися про останні тенденції в мистецтві. Сучасний Вроцлав є галасливий, промисловий і культурний центр, який має суттєвий вплив на розвиток Нижньої Сілезії. Завдяки своєму розташуванню на Одрі, має багато мальовничих островів і більше 120 мостів.

Вроцлав – город тысячи лет традиции

Вроцлав – город тысячи лет традиции. Здесь история встречает современность, и это Вроцлав в настоящее время является ведущим местом встречи для людей, культуры, науки, бизнеса, а также студентов и туристов. Вроцлав также является одним из самых важных мест встреч создателей современной польской и европейской культуры. Музеи, кинотеатры, многочисленные культурные центры, галереи, фестивали, выставки свидетельствуют о богатстве культурной жизни Вроцлава, что позволит вам узнать о последних тенденциях в искусстве. Современный Вроцлав является шумный, промышленный и культурный центр, который оказывает существенное влияние на развитие Нижней Силезии. Благодаря своему расположению на Одри, имеет много живописных островов и более 120 мостов.

WROCŁAWSKI RYNEK

WROCŁAWSKI RYNEK

WROCŁAWSKI RYNEK

OSTRÓW TUMSKI

OSTRÓW TUMSKI

OSTRÓW TUMSKI

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

NARODOWE FORUM MUZYKI

NARODOWE FORUM MUZYKI

NARODOWE FORUM MUZYKI

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

fot. by Wrocław Official – Flickr

WROCŁAWSKI RYNEK

WROCŁAWSKI RYNEK

WROCŁAWSKI RYNEK

OSTRÓW TUMSKI

OSTRÓW TUMSKI

OSTRÓW TUMSKI

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

NARODOWE FORUM MUZYKI

NARODOWE FORUM MUZYKI

NARODOWE FORUM MUZYKI

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

fot. by Wrocław Official – Flickr

Зареєструйся в онлайн системі реєстрації на навчання

Долучись до грона студентів ДСВ
Rekrutacja