DOKTORSKÉ STUDIUM Z PEDAGOGIKY V ČESKÉM JAZYCE

SEKRETARIÁT DOKTORSKÉHO STUDIA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOKTORSKÁ ŘÍZENÍ Postup DOKTORSKÁ ŘÍZENÍ
– dokumenty ke stažení
DOKUMENTY KE STAŽENÍ POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S DOKTORSKÝM STUDIEM NA DVŠ FAQ

NÁBOR PRO STUDIUM

2018/2019

od 15. června
do 31. srpna 2018

Počínaje zimním semestrem 2016/2017 lze doktorské studium z pedagogiky na Pedagogické fakultě DVŠ realizovat rovněž v českém jazyce. Studijní program je sestaven z výuky v předmětech vedených vynikajícími odborníky z Polska a České republiky. Studium je 4leté a veškerá výuka je v českém jazyce. Program zahrnuje 8 víkendových setkání v akademickém roce se 16 hodinami výuky v každém z nich. Studium dává doktorandům možnost podílet e na mezinárodních vzdělávacích programech a jiných doktorandských programech, které realizuje DVŠ, a v projektech partnerských vysokých škol. Po ukončení tohoto studia a po obhajobě dizertační práce obdrží posluchač doktorský diplom (PhD.) z pedagogiky.

prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
spoleczne

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA DOKTORSKÁ STUDIA


Na doktorská studia z pedagogiky v českém jazyce se můžete přihlásit od 15. června do 31. srpna 2018. Uchazeč bude přijat na základě podaných příslušných dokumentů a absolvování přijímacího pohovoru v určený termín.

pedagogika

TERMÍN A MÍSTO PRO PODÁNÍ DOKUMENTŮ


15.06.2018-31.08.2018

Pedagogická fakulta
ul. Strzegomska 55 (místnost č. 521),
53-611 Wrocław


nebo poštou (datum podání se rozumí den přijetí dokumentů, nikoli datum poštovního razítka)

nauki-techniczne

KVALIFIKAČNÍ POHOVOR7-8 IX 2018 r.

Pedagogická fakulta
ul. Strzegomska 55 (místnost č. 521),
53-611 Wrocław


Forma přijímací řízení – kvalifikační pohovor v českém jazyce, projekt dizertační práce + požadované dokumenty (seznam níže):


 • 1. Žádost o přijetí k doktorskému studiu – formulář dostupný v internetové registraci uchazeče – IRK
 • 2. Životopis nebo CV
 • 3. Fotokopie občanského průkazu
 • 4. 3 ks barevné fotografie bez pokrývky hlavy na světlém pozadí o rozměrech 37 mm x 52 mm
 • 5. Opis/ověřená kopie diplomu o ukončení magisterského studia nebo potvrzení o udělení titulu Mgr.
 • 6. Průměrné hodnocení průběhu magisterského studia potvrzené děkanátem uchazečovy mateřské vysoké školy
 • 7. Prohlášení o vědeckých plánech/projekt výzkumné práce (max. 3 str.)*
 • 8. Krátká prezentace diplomové práce (max. 3 str.)
 • 9. Další dokumentace potvrzující způsobilost (publikační činnost, účast ve vědeckých konferencích, získaná ocenění; stáže; členství ve vědeckých sdruženích, jazykové certifikáty)

 • Hodnocení vědeckých plánů – 10 bodů
 • Dosavadní dosažené výsledky (např. účast v konferencích, vědecké výstupy) – 5 bodů
 • Znalost v oblasti doktorského studia, tedy orientace v pedagogice – 3 body
 • Průměr známek (hodnocení) z magisterského studia:
  • 1,0 – 1,25 – 5 bodů
  • 1,26 – 1,5 – 4 body
  • 1,6 – 2,0 – 3 body
 • Pro výpočet průměru výsledků studia z písmenové klasifikace se používá tento přepočet:
  • A – 1,0
  • B – 1,5
  • C – 2
  • D – 2,5
  • E – 3
  • F – 4
 • Kvalifikační pohovor – 10 bodů
 • Další způsobilosti – 5 bodů

 • Maximální počet bodů: 38

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja