Dialog motywujący

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

DIALOG MOTYWUJĄCY

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 300 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Dialog motywujący to pierwsza i jedyna możliwość w Polsce, aby uczyć się Dialogu Motywującego (DM) w formie studiów podyplomowych.


Dialog Motywujący (DM) to metoda pracy oparta na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. To styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u rozmówcy jego własnej motywacji i zobowiązania do zmiany.


W trakcie studiów dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie poprzez zbudowanie trwałości i zobowiązania do zmiany na jego własnych zasobach w atmosferze akceptacji i troski. Twórcami metody są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick. DM dysponuje bogatym zapleczem metodologicznym. Praktycy DM pracują w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane indywidualnie danemu rozmówcy. Podczas studiów w komfortowych i bezpiecznych warunkach nauczysz się też stosowania metod i strategii DM. 60 % zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów (w grupach nie większych niż 16 osób) właśnie dlatego, aby każdy student mógł praktykować pod okiem specjalisty. DM to narzędzie, które z pewnością wzbogaci wachlarz Twoich możliwości i znacznie wpłynie na efektywność podejmowanych działań. Jest metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Base Practises (praktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności). W wielu miejscach na świecie DM jest elementem edukacji specjalistów szeroko rozumianych zawodów pomocowych.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 102 godzin realizowanych w zakresie 40 godzin wykładów i 62 godzin warsztatów.


Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych i tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia adresowane są do osób, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie. Zapraszamy: nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki … słowem – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie.nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Studia mają charakter doskonalący. Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Programową Instytutu, składającą się z ekspertów DM, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę programową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves, Fiona Clarke (Anglia) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).


Moduł kształcenia podstawowego:

 • Wprowadzenie do DM,
 • Metody DM,

Moduł kształcenia teoretycznego:

 • Komunikacja w DM,
 • Proces w DM,
 • Strategie pracy w DM,

Moduł kształcenia praktycznego:

 • Trening umiejętności praktycznych,
 • Synergia w DM – podsumowanie wiedzy i umiejętności

kierownik studiów:
mgr DOMINIK MEINHART- BURZYŃSKI

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, terapeuta uzależnień, terapeuta motywujący, członek MINT. Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w obszarze terapii uzależnień. Pracował m.in. w Monarze i stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień w Szklarskiej Porębie. Poszukując metod i narzędzi, które umożliwiły by zwiększenie skuteczności prowadzonej terapii, w 2010 roku trafił na Dialog Motywujący (DM). Od tego momentu zafascynowany DM z powodzeniem praktykuje ten rodzaj kontaktu z rozmówcą, nie tylko w pracy zawodowej. Popularyzator DM w Polsce. Założyciel i prezes zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Autor lub współautor wielu projektów z obszaru DM – w tym m.in.: Master Class (cykl szkoleń dla trenerów DM) oraz społecznego programu „Daj więcej”. Odpowiedzialny merytorycznie za programy szkoleniowe realizowane w ramach Studium Dialogu Motywującego oraz Szkoły Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień. Obecnie we współpracy z w Institute for Individual and Organizational Change (USA) wprowadza do Polski skale MICA pozwalającą zwymiarować postępy w pracy praktyków DM. Jego hobby to „wymykanie się” wszelkim schematom. Ponadprzeciętnie lubi ludzi! Jest przekonany o tym, że każdy człowiek może zbłądzić, a rzeczywiste problemy zaczynają się dopiero wówczas, kiedy trwamy w błędzie. Dostrzega wagę teraźniejszości zgodnie z myślą Dalajlamy, że „istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie możemy zrobić. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro.”

mgr MAGDA DOLSKA -TOPÓR

Psycholog, psychodietetyk, mediator sądowy, terapeuta motywujący, członek MINT oraz trener Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Jedna z pierwszych osób w Polsce, która uzyskała potwierdzenie kwalifikacji i kompetencji do nauczania Dialogu Motywującego. Pasjonatka wszelkich treści związanych z psychologią odchudzania, obszarami związanymi z motywacją czy stylem życia. Na co dzień konsekwentnie zbiera dowody na potwierdzenie myśli Jim Ryun, że „Motywacja jest tym co pozwala ci zacząć. Nawyk jest tym co pozwala ci wytrwać.” Z sukcesem pomaga osobom zmagającym się z trudnościami związanymi ze zmianą nawyków oraz brakiem motywacji niezbędnej do wprowadzenia długotrwałych zmian. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji DM w Polsce, łącząc z pozoru odległe obszary wiedzy i aktywności np. dietetyka i mediatora sądowego pod wspólnym szyldem Dialogu Motywującego. Ma znaczny udział we wdrażaniu DM w polskiej terapii uzależnień. Z sukcesem udowadnia tezę o uniwersalności metod DM w każdym obszarze działań, gdzie kluczowa jest relacja z drugim człowiekiem i efektywne, umiejętne towarzyszenie ludziom w zmianie. Ceniona za pogodę ducha oraz poczucie humoru. Autorka projektu adresowanego do psychodietetyków pod nazwą „Duszy specyfika a skuteczna dietetyka – czyli nie całkiem poważnie o całkiem poważnych sprawach”.
Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

10 rat
(kierunki dwusemesetralne)
cena regularna:
380 zł
cena:

320 zł

opłata semestralna cena regularna:
1900 zł
cena:

1600 zł

koszt studiów cena regularna:
3800 zł
cena:

3200złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

10 rat
(kierunki dwusemesetralne)
cena regularna:
380 zł
cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna:
1900 zł
cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna:
3800 zł
cena:

3000 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do Dominika Meinhart-Burzyńskiego
– kierownika tego kierunku: dominik.meinhart-burzynski@dsw.edu.pl

nauki-techniczne

Planowane terminy zjazdów:

nauki-techniczne

Semestr I


 • 02-03 marzec 2019r.
 • 30-31 marzec 2019r.
 • 27 -28 kwiecień 2019r.
 • 25-26 maj 2019r.
 • 15-16 czerwiec 2019r.
nauki-techniczne

Semestr II:


 • 21-22 wrzesień 2019r.
 • 12-13 październik 2019r.
 • 16-17 listopad 2019r.
 • 7 grudzień 2019r.
nauki-techniczne

Ważne informacje:

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Ostateczny harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja