Dolnośląski Festiwal Nauki 2018

DFN 2018 POBIERZ PROGRAM ORGANIZATOR WIDEO / FOTO

DOLNOŚLĄSKI

FESTIWAL NAUKI

Dolnośląska Szkoła Wyższa

21-26 września 2018

W dniach od 21-26 września 2018 roku, we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Przez 6 dni zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i młodzież czy dorośli będą mogli skorzystać z otwartych warsztatów i wykładów. Dolnośląska Szkoła Wyższa już po raz kolejny jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Naukowe spotkania w Dolnośląskiej Szkole Wyższej rozpoczną się 21 września. Dolnośląski Festiwal Nauki w DSW zainauguruje warsztat „Od Rousseau do Korczaka – o ideale wychowawcy”. Spotkanie skierowane jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, które w ramach warsztatu stworzą prace odnoszące się do ich wizji idealnego pedagoga. Jak muzyka wpływa na zdrowie i funkcjonowanie człowieka? Tego samego dnia odpowiedzi poszukają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w ramach otwartego warsztatu „Historia polskiej muzykoterapii. Początki – Rozwój – Teraźniejszość”. Pierwszy dzień zakończy wykład i warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych pt. „Oblicza współczesnego radykalizmu i sposoby nań reagowania”. Uczestnicy poznają formy i przejawy radykalizmu, metody działania i zagrożenia jakie może powodować.

Do 26 września w programie zaplanowanych jest 13 warsztatów lub wykładów otwartych poświęconych m.in. takim tematom jak: „Filozofowanie w języku. O miejscu filozofii w języku polskim”, „Jak radzić sobie z pokusami i realizować cele? Warsztat siły woli”, „Co jest ważne w pracy z rodzicami?”, „Bezpieczeństwo ekologiczne i monitoring zagrożeń środowiskowych”, „Pokolenie show off. Młodość pod presją znaczenia”, „I Ty możesz zostać wynalazcą – warsztaty dla początkujących”, „Nie bójmy się testów psychologicznych. Co nam mówią testy o nas samych?” „Futbol w telewizji czyli zaklinanie rzeczywistości”, „Systemy Informacji Geograficznej GIS” oraz „Czy warto współpracować i dlaczego?”

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Liczba miejsc na wszystkie spotkania jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy.

KLIKNIJ POLE Z DATĄ, ABY (RO)ZWINĄĆ PROGRAM

„Od Rousseau do Korczaka – o ideale wychowawcy” | prowadząca: mgr Joanna Frątczak

opis: godziny lokalizacja
Tematem przewodnim zajęć będzie stworzenie ideału nauczyciela i wychowawcy. Na bazie refleksji nad doświadczeniami szkolnymi dzieci powstanie – za pomocą stworzonych przez nie prac (map znaczeń) ich wizja idealnego pedagoga. Tok zajęć to krótka prezentacja zarysowująca poglądy J.J. Rousseau i J. Korczaka, praca w podgrupach (wykonanie map), prezentacja efektu pracy w poszczególnych podgrupach, swobodna rozmowa podsumowująca lub dyskusja – w zależności od zaangażowania dzieci. Po zajęciach grupa zostanie oprowadzona po najciekawszych i charakterystycznych dla uczelni miejscach: auli, sali konferencyjnej, sali komputerowej, bibliotece. Dzieci zostaną także zapoznane z działaniami uczelni, w których mogą wziąć udział jako uczestnicy.

☛ warsztat: dla przedszkolaków i/lub uczniów szkół podstawowych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: (BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
9:30-11:30 ul. Strzegomska 55
sala 415


„Historia polskiej muzykoterapii. Początki – Rozwój – Teraźniejszość” | prowadząca: dr Agnieszka Szymajda

opis: godziny lokalizacja
Wykład poświęcony będzie historii polskiej muzykoterapii. Omówione zostaną początki polskich badań nad wpływem muzyki na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Prowadzone, w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, badania stały się podstawą rozwoju nowatorskiej, jak na owe czasy, interdyscyplinarnej dziedziny nauki- muzykoterapii. Zaprezentowane zostaną czołowe postaci polskiej muzykoterapii i omówione jej główne kierunki rozwoju.

☛ wykład: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: agnieszka.szymajda@dsw.edu.pl
15:00-16:30 ul. Strzegomska 55
sala 114


„Oblicza współczesnego radykalizmu i sposoby nań reagowania” | prowadząca: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

opis: godziny lokalizacja
Różnego rodzaju formy radykalizmu od populistycznych po ekstremistyczne ugrupowania polityczne oraz ruchy i zachowania społeczne zyskują współcześnie na sile, stanowiąc wyzwanie dla systemów wartości oraz instytucji państwa demokratycznego. Celem wykładu jest ukazanie form i przejawów radykalizmu, różnorodnych metod działania, a także zagrożeń jakie może powodować. Zajęcia warsztatowe towarzyszące wykładowi mają na celu wypracowanie strategii reagowania państwa i społeczeństwa obywatelskiego na przejawy współczesnego radykalizmu.

☛ warsztat: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: aleksandra.moroska.bonkiewicz@dsw.edu.pl
18:00-19:30 ul. Strzegomska 47
sala 118

„Od Rousseau do Korczaka – o ideale wychowawcy” | prowadząca: mgr Joanna Frątczak

opis: godziny lokalizacja
Tematem przewodnim zajęć będzie stworzenie ideału nauczyciela i wychowawcy. Na bazie refleksji nad doświadczeniami szkolnymi dzieci powstanie – za pomocą stworzonych przez nie prac (map znaczeń) ich wizja idealnego pedagoga. Tok zajęć to krótka prezentacja zarysowująca poglądy J.J. Rousseau i J. Korczaka, praca w podgrupach (wykonanie map), prezentacja efektu pracy w poszczególnych podgrupach, swobodna rozmowa podsumowująca lub dyskusja – w zależności od zaangażowania dzieci. Po zajęciach grupa zostanie oprowadzona po najciekawszych i charakterystycznych dla uczelni miejscach: auli, sali konferencyjnej, sali komputerowej, bibliotece. Dzieci zostaną także zapoznane z działaniami uczelni, w których mogą wziąć udział jako uczestnicy.

☛ warsztat: dla przedszkolaków i/lub uczniów szkół podstawowych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: (BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
10:00-12:00 ul. Strzegomska 55
sala 415


„Jak radzić sobie z pokusami i realizować cele? Warsztat siły woli” | prowadząca: mgr Beata Andrzejewska

opis: godziny lokalizacja
Samokontrola jest umiejętnością, która pozwala na realizowanie rozmaitych celów osobistych i zawodowych – pomaga w przestrzeganiu diety, zdawaniu ważnych egzaminów czy trzymaniu się postanowień noworocznych. W trakcie tego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przebadanymi naukowo technikami, które wzmacniają siłę woli. Dzięki temu będą mogli samodzielnie opracować plan realizacji wybranego celu lub walki ze szkodliwym nawykiem. Jeśli czujesz, że nie masz w sobie wystarczająco energii, aby przeciwstawić się pokusom, ten warsztat jest dla Ciebie!

☛ wykład: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: (BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
11:30-13:30 ul. Strzegomska 55
sala 302


„Filozofowanie w języku. O miejscu filozofii w języku polskim” | prowadzący: dr Michał Gusin

opis: godziny lokalizacja
Tematem wykładu będą dzieje filozofii w języku polskim, których materialnym nośnikiem są teksty pisane po polsku w ciągu ostatniego wieku. Spróbujemy się przyjrzeć ich znaczeniu i miejscu w myśli europejskiej, a także wskazać przyczyny porażki czy niepowodzenia filozofii w kulturze polskiej.

☛ warsztat: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 100 osób / WSTĘP WOLNY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: michal.gusin@dsw.edu.pl
14:00-15:30 ul. Strzegomska 55
sala 111


„Co jest ważne w pracy z rodzicami?” | prowadząca: mgr Wioletta Klimczak

opis: godziny lokalizacja
Warsztaty adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają pracować z rodzicami i mają na celu wzmocnienie / doskonalenie umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z grupami rodziców. Dzięki udziałowi w warsztatach dowiesz się jak przełamywać opór rodzica, przekazywać trudne informacje dotyczące dziecka oraz co jest ważne w budowaniu pozytywnej relacji z rodzicami, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w kontakcie z grupami rodziców.

☛ warsztat: dla osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: wioletta.klimczak@dsw.edu.pl
15:00-16:30 ul. Strzegomska 55
sala 203

„Od Rousseau do Korczaka – o ideale wychowawcy” | prowadząca: mgr Joanna Frątczak

opis: godziny lokalizacja
Tematem przewodnim zajęć będzie stworzenie ideału nauczyciela i wychowawcy. Na bazie refleksji nad doświadczeniami szkolnymi dzieci powstanie – za pomocą stworzonych przez nie prac (map znaczeń) ich wizja idealnego pedagoga. Tok zajęć to krótka prezentacja zarysowująca poglądy J.J. Rousseau i J. Korczaka, praca w podgrupach (wykonanie map), prezentacja efektu pracy w poszczególnych podgrupach, swobodna rozmowa podsumowująca lub dyskusja – w zależności od zaangażowania dzieci. Po zajęciach grupa zostanie oprowadzona po najciekawszych i charakterystycznych dla uczelni miejscach: auli, sali konferencyjnej, sali komputerowej, bibliotece. Dzieci zostaną także zapoznane z działaniami uczelni, w których mogą wziąć udział jako uczestnicy.

☛ warsztat: dla przedszkolaków i/lub uczniów szkół podstawowych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: (BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
8:30-10:00 i 10:00-12:00 ul. Strzegomska 55
sala 415

„Bezpieczeństwo ekologiczne i monitoring zagrożeń środowiskowych” | prowadząca: dr Helena Wyligała

opis: godziny lokalizacja
Warsztat połączony z elementami wykładu ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników poprzez wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi internetowych dedykowanych monitoringowi ochrony środowiska. Uczniowie z pomocą wykładowcy wskażą globalne zagrożenia środowiska i ich skutki, zostaną zapoznani z ich mechanizmami oraz narzędziami monitoringu stanu środowiska. W ramach zajęć warsztatowych – z wykorzystaniem komputerów i dostępu do Internetu – uczestnicy wykonają zadania, dzięki którym będą wiedzieli, jak zdobyć informacje o stanie środowiska i jego zagrożeniach w wymiarze lokalnym.

☛ warsztat + wykład: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: helena.wyligala@dsw.edu.pl
9:30-11:30 ul. Strzegomska 47
sala 208
(sala komputerowa I piętro)


„Pokolenie show off. Młodość pod presją znaczenia” | prowadząca: dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak

opis: godziny lokalizacja
Obecność coraz częściej znaczy „widoczność”. Dla niej ludzie są dziś w stanie zrobić naprawdę wiele. Nie możesz być nikim słyszą młodzi – nudnym, nieobecnym, cichym, schowanym, pominiętym. Musisz być zawsze online, gotowy na dobrą zabawę, nowe wyzwania, w stałym kontakcie, żeby nic cię nie ominęło. Wykład traktuje o gorączkowych dążeniach i zabiegach współczesnych nastolatków, by „dać się zauważyć”. O kulturowo i medialnie podsycanym w nich pragnieniu, czy raczej presji, by dawać o sobie znać wszelkimi sposobami, byle tylko jakoś zaistnieć – nie ważne jak i czym. Kuszeni barwnym życiem tzw. szołbizu, karmieni newsami z plotkarskich portali, ekscytujący się stylem bycia opartym na lansie, podpatrujący błyskawiczne kariery swoich rówieśników w rozmaitych telewizyjnych programach typu „show”, z zazdrością spoglądając na tych, którzy na Youtubie z dnia na dzień podbijają sieć, uczą się, że przepustką do tak bardzo pożądanej dziś sławy, jest akceptacja przykazania, które brzmi: wszystko jest na sprzedaż. Jakie potrzeby w ten sposób realizują i jaką cenę płacą…?

☛ wykład: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 100 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: malgorzata.mikolajczak-woznak@dsw.edu.pl
10:00-11:30 ul. Strzegomska 55
sala 111


„I Ty możesz zostać wynalazcą – warsztaty dla początkujących” | prowadzący: prof. DSW dr hab. inż. Tadeusz Chrzan

opis: godziny lokalizacja
Czym jest własność intelektualna i jak się dzieli? Podanie i omówienie wymogów dotyczących patentowania wynalazków. Co może być wynalazkiem? Czego nie można opatentować? Przykłady otrzymanych patentów. Burza mózgów dla podanego przykładowo wynalazku: 1) co w nim opatentować, 2) jak znaleźć problem do zgłoszenia patentowego?, 3) jak rozwiązać znaleziony problem?

☛ wykład + warsztat: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 100 osób / WSTĘP WOLNY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: tadeusz.chrzan@dsw.edu.pl
12:00-13:00 ul. Strzegomska 47
sala 118


„Nie bójmy się testów psychologicznych. Co nam mówią testy o nas samych?” | prowadzący: mgr Tomasz Niemiec

opis: godziny lokalizacja
Chcesz się dowiedzieć czegoś o sobie? Zrób na sobie profesjonalny test psychologiczny. Warsztaty z wykonywania, obliczania i interpretowania testów: PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, NEO-FFI – Wielka Piątka cech osobowości.

☛ warsztat: dla osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: tomasz.niemiec@dsw.edu.pl
14:30-16:00 ul. Strzegomska 55
sala 106


„Futbol w telewizji czyli zaklinanie rzeczywistości” | prowadzący: dr Andrzej Ostrowski

opis: godziny lokalizacja
Wykład z użyciem rzutnika połączony z dyskusją po zakończeniu prezentacji. Autor przedstawia wyniki badań i analiz przeprowadzonych podczas transmisji telewizyjnych z meczów piłki nożnej, wyprowadzając tezę, iż transmisje te są przedsięwzięciem artystycznym. Każda transmisja za pomocą środków technicznych i słowem komentatora buduje odrębną rzeczywistość, odmienną od tej, która dzieje się realnie. Manipulacja odbiorcą odbywa się poza jego kontrolą.

☛ wykład: dla osób dorosłych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: andrzej.ostrowski@dsw.edu.pl
17:00 ul. Strzegomska 47
sala 118

„Od Rousseau do Korczaka – o ideale wychowawcy” | prowadząca: mgr Joanna Frątczak

opis: godziny lokalizacja
Tematem przewodnim zajęć będzie stworzenie ideału nauczyciela i wychowawcy. Na bazie refleksji nad doświadczeniami szkolnymi dzieci powstanie – za pomocą stworzonych przez nie prac (map znaczeń) ich wizja idealnego pedagoga. Tok zajęć to krótka prezentacja zarysowująca poglądy J.J. Rousseau i J. Korczaka, praca w podgrupach (wykonanie map), prezentacja efektu pracy w poszczególnych podgrupach, swobodna rozmowa podsumowująca lub dyskusja – w zależności od zaangażowania dzieci. Po zajęciach grupa zostanie oprowadzona po najciekawszych i charakterystycznych dla uczelni miejscach: auli, sali konferencyjnej, sali komputerowej, bibliotece. Dzieci zostaną także zapoznane z działaniami uczelni, w których mogą wziąć udział jako uczestnicy.

☛ warsztat: dla przedszkolaków i/lub uczniów szkół podstawowych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: (BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
9:30-11:30 ul. Strzegomska 55
sala 415

„Systemy Informacji Geograficznej GIS” | prowadzący: prof. dr hab. Edward Osada

opis: godziny lokalizacja
Na wykładzie zostaną przedstawione w przystępny sposób informacje dotyczące pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych w systemach informacji geograficznej. Podstawę systemów stanowią układy współrzędnych państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dane przestrzenne są pozyskiwane z dostępnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w tym krajowego systemu informacji o terenie, jak również na podstawie pomiarów bezpośrednich naziemnych (GPS, tachimetria niwelacja, skaning) i zdalnych teledetekcyjnych satelitarnych, lotniczych i dronowych. W wyniku przetwarzania zdjęć lotniczych i satelitarnych tworzone są precyzyjne fotogrametryczne trójwymiarowe modele terenu z zabudową i pokryciem naturalnym. Natomiast na podstawie zdjęć naziemnych tworzone są precyzyjne trójwymiarowe modele budynków, wnętrz i innych obiektów jak również modele dokumentujące zdarzenia, na przykład wypadki. Przedstawiona zostanie również prezentacja tworzenia trójwymiarowych wizualizacji terenu z zabudową w oprogramowaniu ArcGIS, w tym do przeprowadzenia analizy zanieczyszczenia środowiska, jak również prezentacja wyznaczania najlepszych lokalizacji inwestycji budowlanych oraz projektowania optymalnych tras drogowych i przesyłowych w ArcGIS, przy wykorzystaniu edytora programowania wizualnego ModelBuilder.

☛ wykład: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: edward.osada@dsw.edu.pl
11:00-13:00 ul. Strzegomska 47
sala 118
prezentacja komputerowa w systemie ArcGIS


„Czy warto współpracować i dlaczego?” | prowadząca: dr Anetta Pereświet-Sołtan

opis: godziny lokalizacja
Celem warsztatu jest zaprezentowanie sposobów zachowania, budowania relacji w grupie, które służą współpracy oraz korzyści jakie płyną z dobrze funkcjonującego zespołu. Uczestnicy, dzięki aktywnej formie, będą mogli doświadczyć ,które działania służą współpracy, a które ją utrudniają, a także jakie są tego konsekwencje – dla zespołu jako całości oraz dla poszczególnych członków.

☛ wykład: dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
☛ liczba miejsc: max. 25 osób / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
☛ wyślij zgłoszenie na e-mail: anetta.pereswiet-soltan@dsw.edu.pl
11:00-12:00 ul. Strzegomska 55
sala 203


Dolnośląski Festiwal Nauki 2018

sprawdź program wszystkich instytucji i partnerów

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej


Jak do nas dojechać?


spoleczne

Komunikacją miejską
– bez problemu dojedziesz autobusami linii: 106; 107; 109; 132; 142; 148; 149; 609 / wysiądź na przystanku:
„Dolnośląska Szkoła Wyższa”

spoleczne

Samochodem
– przy każdym z bydnków DSW znajdują się bezpłatne parkingi dla naszych studentów, pracowników i gości!

spoleczne

Rowerem
– bezpieczne zostawisz go w przygotowanych pod budynkami DSW stojakach rowerowych

Rekrutacja